26 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Jak zorganizować wywóz odpadów niebezpiecznych?

Każdy odpad powinien być przekazany do recyklingu lub utylizacji w sposób, który został określony dla danego typu śmieci. Dotyczy to w szczególności odpadów niebezpiecznych, czyli takich substancji lub materiałów, które mogą szkodzić ludziom i środowisku naturalnemu. Które śmieci stanowią zatem zagrożenie i jak należy się ich pozbywać w bezpieczny sposób?

Odpady niebezpieczne – co się do nich zalicza?

Słysząc o odpadach niebezpiecznych, wiele osób ma na myśli azbest, odpady medyczne czy śmieci, które powstają w wyniku pracy fabryk czy zakładów produkcyjnych. Warto jednak pamiętać, że do grupy szkodliwych odpadów można zaliczyć również substancje i materiały, które są wykorzystywane w gospodarstwach domowych – podkreśla pracownik firmy Eko-JumirMogą to być np. przeterminowane leki, baterie czy sprzęt elektroniczny, czyli elementy, z którymi większość osób styka się w codziennym życiu.

Zgodnie z definicją, mianem odpadu niebezpiecznego określa się substancję (w dowolnym stanie skupienia), która pochodzi z działalności człowieka, a jej skład chemiczny lub właściwości stanowią realne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego.

Takie śmieci mogą powstawać jako produkty uboczne procesów technologicznych, np. w zakładzie produkcyjnym, lub same w sobie stanowić zagrożenie ze względu na budowę lub skład – w tej grupie znajdują się się m.in. sprzęt elektroniczny czy baterie. Do podstawowych rodzajów odpadów niebezpiecznych można więc zaliczyć:

  • odpady chemiczne,
  • odpady medyczne,
  • odpady weterynaryjne,
  • odpady przemysłowe,
  • baterie i akumulatory,
  • niektóre pestycydy,
  • oleje mineralne i substancje smoliste,
  • azbest.

Szkodliwość takich odpadów wynika przede wszystkim z możliwości przedostawania się niebezpiecznych składników do wody, gleby lub powietrza. Dlatego tak ważna jest prawidłowa utylizacja tego typu śmieci.

Wywóz odpadów niebezpiecznych – jak go zorganizować?

Ze względu na omówione wyżej właściwości odpady niebezpieczne nie mogą być utylizowane samodzielnie przez osoby, które chcą się ich pozbyć. Przede wszystkim warto pamiętać, że nie można wyrzucać takich śmieci do kontenerów przeznaczonych na odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

W przypadku niewielkich elementów czy substancji, takich jak sprzęt RTV, baterie czy przeterminowane leki, zwykle najlepszym wyjściem jest przekazanie ich do wskazanego miejsca zbiórki. Na przykład leki można wrzucić do specjalnego pojemnika w aptece, a baterie zutylizować w wyznaczonym miejscu w pobliskim supermarkecie. Co jednak zrobić z odpadami niebezpiecznymi o dużych gabarytach lub nietypowych właściwościach?

W takim przypadku jedynym właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy, która zajmuje się profesjonalną utylizacją odpadów niebezpiecznych. Takie przedsiębiorstwa dysponują specjalnymi narzędziami, pojazdami, a także środkami bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą zapewnić właściwy przewóz, przechowywanie i utylizację materiałów stanowiących zagrożenie.