Rozmowa kwalifikacyjna
14 stycznia 2022

Kategoria:
Inne

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Coraz częściej przedsiębiorcy w naszym kraju zatrudniają pracowników ze Wschodu. Największą ich grupę tworzą Ukraińcy, ale wśród nich znaleźć można również obywateli Białorusi, Rosji czy Mołdawii. Przybysze ze wschodu przyjeżdżają do nas w celach zarobkowych, tym samym ratując naszą gospodarkę, która boryka się z brakiem rąk do pracy. Jak wygląda proces zatrudniania takich pracowników?

Od czego zacząć, gdy zaistnieje zapotrzebowanie na pracownika zza wschodniej granicy?

Poszukiwania pracownika najlepiej zacząć od dokładnego ustalenia, o jakie jego kwalifikacje chodzi. Czy potrzebny jest on na stałe, czy może na określony czas. Bardzo istotne jest, czy ma to być już specjalista w danym zawodzie, czy istnieje możliwość jego przyuczenia. Trzeba też ustalić, jaki stopień znajomości języka jest niezbędny.

Powyższe ustalenia są niezmiernie ważne, zwłaszcza dla agencji takich, jak LOORS, które pomagają z szukaniu pracowników zza wschodniej granicy i dodatkowo pomagają w licznych formalnościach, jakich wymaga to przedsięwzięcie. Takie firmy posiadają szerokie informacje na temat rynków pracy za granicą i dlatego są w stanie szybko wyszukać odpowiednich ludzi dla polskich pracodawców. O potrzebie zatrudnienia pracownika przedsiębiorca powinien pomyśleć już kilka tygodni wcześniej przed planowanym przyjęciem go do pracy.

Legalizacja pobytu pracownika i inne formalności

Nadanie legalności pracy osób zza granicy nie jest aż takim skomplikowanym procesem. Przykładowo, obywatele Ukrainy do pracy potrzebują wizy pracowniczej typu D, dzięki której mogą oni przebywać na terytorium Polski i tu pracować przez 180 dni w ciągu roku. Można ją otrzymać, gdy pracodawca wyśle do PUP oświadczenie, że chce powierzyć cudzoziemcowi pracę. Oświadczenie wpisane jest od ewidencji, a oryginał dostaje pracownik i z nim idzie do odpowiedniego urzędu po wizę.

Zatrudnianie pracowników ze Wschodu jest łatwe, aczkolwiek więcej formalności do wypełnienia może być przy gotowości przyjęcia do pracy obywateli odleglejszych państw, na przykład Nepalu czy Indii. Jednak i w tym przypadku można liczyć na pomoc agencji pośredniczących w tych działaniach.

Zawieranie umowy o pracę

Po zalegalizowaniu pobytu można już przystąpić do podpisania z pracownikiem umowy o pracę, które w przypadku pracy tymczasowej może podpisać z nim agencja pośrednictwa. O tym fakcie trzeba jednak poinformować PUP i to najpóźniej w dniu, kiedy pracownik pierwszy raz przyszedł do pracy. Każda zmiana w warunkach umowy powinna być tam zgłaszana.