23 marca 2020

Kategoria:
Inne

Jak zadbać o odpowiednie wygłuszenie hali przemysłowej?

Wygłuszanie hal przemysłowych to przede wszystkim zwiększanie chłonności akustycznej w pomieszczeniach i stosowanie materiałów o właściwej izolacyjności akustycznej do budowy przegród budowlanych, ale też tworzenie optymalnych obudów dziwiękochłonno-izolacyjnych, czy wykorzystanie tłumików akustycznych. Co warto wiedzieć o właściwym ograniczaniu emisji hałasu?

Akustyka budowlana i przemysłowa

Wszelkie pomiary akustyczne i badania hałasu w halach przemysłowych powinny być wykonywane przez jednostki posiadające właściwą akredytację. O akustyce budowlanej i przemysłowej opowiadają nam przedstawiciele takiej właśnie jednostki – firmy EKOLAB z Kobylnicy z akredytacją AB 869 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. By zadbać o odpowiednie wygłuszenie hali przemysłowej, należy w pierwszej kolejności zadbać o wykonanie właściwych projektów akustycznych (a do tych konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów). Mogą to być np. projekty obudów dziwiękochłonno-izolacyjnych, czy zastosowania tłumików akustycznych.

Projekty adaptacji akustycznej pomieszczeń

Wykonanie projektów związanych z odpowiednim wygłuszeniem hali przemysłowych bardzo często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia analizy akustycznej, np. kiedy hala zmienia swoje przeznaczenie, wprowadzane są do niej nowe maszyny produkcyjne itd. Ekspertyza i analiza akustyczna laboratorium, któremu się przyglądamy, wykonywana jest przy wykorzystaniu nowoczesnego, wysokospecjalistycznego oprogramowania HPZ_2001 oraz SoundPlan 7.3. Analiza to przede wszystkim wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego i wyznaczanie map przekroczeń wartości dopuszczalnych, tzw. map różnicowych. To także identyfikacja najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska wraz z określeniem docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie i opracowywanie planów strategicznych, jak ponadnormatywne oddziaływania akustyczne ograniczyć. Nowoczesna firma z akredytacją sporządzić może dokumentację niezbędną w procesie ubiegania się o pozwolenie zintegrowanie, czy sporządzić raport oddziaływania nowo projektowanej inwestycji na środowisko akustyczne. Oferta laboratorium akredytowanego zawiera również sporządzanie przeglądów ekologicznych.

Na koniec warto wspomnieć, że podczas pomiarów odbiorowych maszyn lub urządzeń, które pracują w halach przemysłowych, wartość poziomu hałasu deklarowana przez producenta albo dostawcę jest niższa niż ta, którą wskazują pomiary in-situ. Dlatego też, jeśli zależy nam na obiektywnej weryfikacji parametrów akustycznych urządzenia lub maszyny, ważna jest znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia, a do jej określenia niezbędne jest wykonanie pomiaru czasu pogłosu.