24 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak wziąć rozwód z obcokrajowcem?

Małżeństwa mieszane nie są niczym niezwykłym, podobnie jak rozwody w takich związkach. Zazwyczaj formalności dotyczące takich sytuacji mogą być jednak znacznie bardziej skomplikowane niż w sytuacji, gdy małżonkowie są obywatelami Polski. Istnieje kilka przypadków, które umożliwiają wzięcie rozwodu z obcokrajowcem na terenie naszego kraju. Jak to zrobić i jakie formalności są niezbędne w takiej sytuacji?

Kiedy można wziąć rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Ze względu na fakt, że w małżeństwach mieszanych dwie osoby mają różne obywatelstwa, zazwyczaj rozwód da się wziąć w jednym z kilku państw. Polskie prawo reguluje tę kwestię, wskazując sytuacje, w których sprawa sądowa może odbywać się na terenie naszego kraju.

Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy małżeństwo mieszka w Polsce lub jedna osoba wciąż jest zameldowana i przebywa w tym kraju. Podobnie jest również w sytuacji, w której powód jest obywatelem naszego państwa i mieszka tu przez co najmniej pół roku przed złożeniem pozwu. Jeśli stroną wnioskującą o unieważnienie małżeństwa jest osoba pochodząca z innego kraju, musi ona przebywać na terytorium Polski przez co najmniej rok. Nie chodzi tu o miejsce zameldowania, a o rzeczywisty pobyt w danej lokalizacji, który można poświadczyć, na przykład, faktem wynajęcia mieszkania czy pracą w konkretnej firmie.

Jak wygląda rozwód z obcokrajowcem?

Od klasycznego rozwodu pomiędzy dwojgiem obywateli Polski sprawa z udziałem obcokrajowca różni się głównie tym, że osoba ta nie musi stawiać się bezpośrednio w sądzie na terenie naszego kraju. Istnieje opcja złożenia zeznań w konsulacie lub instytucji w ojczyźnie pozwanego. Sądem właściwym jest zwykle ten, który odpowiada miejscu zamieszkania powoda.

Oprócz komplikacji związanych z wyznaczeniem miejsca rozpraw, problemy pojawiają się również odnośnie zastosowanego prawa. Jeśli oboje małżonków mają polskie obywatelstwo, sprawa jest prosta. Natomiast w sytuacji, gdy dwie osoby nie mają wspólnego prawa ojczystego, stosuje się przepisy kraju ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

Sprawy związane z rozwodami międzynarodowymi często są bardzo skomplikowane, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług specjalisty z Kancelarii Adwokackiej Bartosz Kamil Obrębski. Prawnicy dysponują aktualną wiedzą na temat obowiązujących przepisów, więc mogą pokierować działaniami klienta w taki sposób, by osiągnąć zamierzony efekt. Jakiekolwiek błędy w dokumentach prowadzą do wydłużenia czasu trwania procesu, dlatego skorzystanie z pomocy adwokatów może znacznie przyspieszyć sprawę.