7 grudnia 2018

Kategoria:
Inne

Jak wygląda współpraca architektów z deweloperami?

Według obowiązujących w Polsce przepisów architektem możemy nazwać osobą, która ukończyła kierunek studiów na wydziale architektury, po uzyskaniu dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera. W praktyce – architektami nazywamy projektantów obiektów i wnętrz. Deweloper natomiast to osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych, które będą przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Jak wygląda współpraca między nimi?

Ogólna koncepcja projektu nieruchomości

Ogólny cel, jaki chce osiągnąć zarówno deweloper, jak i architekt, jest taki sam: zarobek. Deweloper inwestuje swe środki w budowę nieruchomości, która w przyszłości przyniesie mu zyski. Rozpoczyna swoją pracę od pozyskania zlecenia lub sam decyduje się na rozpoczęcie projektu. Architekt zarabia na przygotowaniu projektu tejże nieruchomości, bez którego konstrukcja nie mogłaby powstać. Zazwyczaj deweloper jest klientem architekta, a więc to ten pierwszy ma swoje oczekiwania, pomysły, oszacowany budżet. Jak mówi nam przedstawiciel Studia Architektonicznego AR z miejscowości Czechowice-Dziedziceopracowanie ogólnej koncepcji projektu przez architekta wymaga przeprowadzenia głębokiego wywiadu i rzetelnej pracy. Zdarza się, że deweloper chce stworzyć swoją nieruchomość na podstawie znalezionych w sieci inspiracji, inny, mimo innego poczucia estetyki, musi wpasować się w istniejącą już architekturę miejską, a jeszcze inny (choć rzadko) po prostu chce zainwestować pieniądze w obiekt o konkretnych gabarytach, a od architekta oczekuje stworzenia koncepcji, jak budynek będzie wyglądał.

Dopracowanie szczegółów projektu obiektów

Gdy architekt przygotuje ogólną koncepcję projektu, która powinna być na bieżąco konsultowana z klientem, przedstawia go deweloperowi. Ten może go zaakceptować lub dodać swoje uwagi, oczekując przy tym wprowadzenia zmian. Jeśli wprowadzenie zmian jest możliwe, to po prostu kolejne zadanie, które realizuje architekt. Jeśli jednak z jakichś względów pomysłu dewelopera nie można wdrożyć (np. dlatego, że konstrukcja straciłaby przez to stabilność, czy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na wprowadzenie danego rozwiązania), powinien poinformować o tym swojego klienta i wytłumaczyć, w czym tkwi problem. Współpraca architektów z deweloperami wymaga więc ciągłego, dobrego kontaktu. Obie strony muszą mieć do siebie pełne zaufanie. Trzeba przy tym pamiętać, że od projektu do powstania nieruchomości czeka nas jeszcze długa droga, w której najważniejszą funkcję pełnią wykonawcy. Zarówno architekt, jak i deweloper, musi mieć także dobry kontakt z firmami wykonawczymi, a postęp prac powinien być na bieżąco monitorowany.