recycling folii-polietylenowej
8 września 2016

Kategoria:
Inne

Jak wygląda recycling folii polietylenowej?

Folia polietylenowa, zwana również PE, jest jednym z najpopularniejszym materiałów, wykorzystywanym do produkcji jednorazowych opakowań – jego światowa produkcja osiąga rocznie poziom setek milionów ton. Przy wszystkim swoich zaletach, czyli lekkości, wytrzymałości, odporności na różne czynniki zewnętrzne i niską temperaturę, folia polietylenowa posiada jedną, poważną wadę – jest produktem niedegradującym, to znaczy, że proces jej rozkładu w środowisku można trwać nawet setki lat. Dlatego tak ważne jest, by zużyta folia trafiała nie na wysypiska śmieci, lecz do recyclingu, gdzie możne być przetworzona i wykorzystana ponownie.

Różne metody recyclingu folii polietylenowej

W zależności od właściwości przetwarzanej folii oraz stopnia jej zanieczyszczenia stosuje się odmienne metody recyclingowe.

Wytłaczanie ślimakowe

Metoda ta stosowana jest do przetwarzania folii niezanieczyszczonych. Dzieli się ona na cztery etapy: pierwszy z nich to rozdrobnienie folii na drobne płatki. Pocięty materiał trafia następnie do wytłaczarki, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zostaje sprasowany do postaci taśmy. Po schłodzeniu taśma znowu jest rozdrabniana na tzw. regranulat, który może być wykorzystany ponownie w procesie produkcyjnym.

Aglomerowanie tarczowe

Podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, proces aglomerowania zaczyna się od rozdrobnienia przetwarzanej folii na kawałki o ustalonej wielkości, które następnie zostają przeniesione za pomocą specjalnego walca o kształcie śruby między dwie tarcze. Ich obrót wytwarza ciepło, pod wpływem którego płatki folii zamieniają się w aglomerat, ziarnisty materiał, różniący się od regranulatu tym, że nie posiada ustalonego kształtu ani wielkości. Aglomerat może zostać ponownie zmielony dla uzyskania mniejszej ziarnistości.

Folia polietylenowa w czasie eksploatacji narażona jest na różnego rodzaju zabrudzenia, dlatego przed recyclingiem wymagane jest jej oczyszczenie. Jest to kwestia, która mocno komplikuje cały proces. Istnieją trzy metody recyclingu w takich przypadkach.

Aglomerowanie cykliczne

Jest to najprostsza metoda recyclingu zanieczyszczonej folii, składa się z pięciu etapów: rozdrabniania materiału, mycia, wirowania, suszenia oraz aglomerowania.

Aglomerowanie cykliczne z wyodrębnionymi fazami mycia

Jest to proces podobny do powyższego, jednak samo mycie i suszenie płatków folii podzielono na kilka mniejszych etapów. Po rozdrobnieniu materiału zostaje on umyty, a następnie skierowany do rynien wibracyjnych, gdzie zostaje oddzielony od wody. Kolejny etap odbywa się w urządzeniu flotacyjnym, gdzie materiał zostaje oddzielony od zanieczyszczeń. Dalsze etapy odbywają się tak samo jak we wcześniejszej metodzie.

Regranulowanie z procesem mycia i suszenia

Ten rodzaj produkcji regranulatu bardzo przypomina recycling folii czystej – różnicę stanowi dodanie do niego kilku etapów mycia rozdrobnionego materiału. Po myciu wstępnym od płatków folii zostają oddzielone zanieczyszczenia, następnie przeprowadzane jest jeszcze jedno mycie. Po oddzieleniu wody, materiał jest suszony, a następnie trafia do wytłaczarki, gdzie zostaje przerobiony na taśmę. Ta z kolei po schłodzeniu zostaje ponownie rozdrobiona na regranulat o stosownych wymiarach.

Recycling jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki, przyczyniającą się do polepszenia warunków życia człowieka. Jedną z polskich firm, oferujących usługi recyclingowe na rzecz przemysłu, jest przedsiębiorstwo Sinoma Recycling.