podwykonawca
17 listopada 2021

Kategoria:
Inne

Jak wygląda nadzór BHP nad podwykonawcami wykonywującymi pracę w firmie?

Często zdarza się, że nadzór firm zajmujących się BHP nad podwykonawcami jest zaniedbany i spychany na dalszy plan. Zwykle argumentem jest fakt, że każdy zakład pacy ma swojego specjalistę od BHP i to on powinien wszystkim się zająć. Nic bardziej mylnego, bo akurat te kwestie reguluje artykuł 208 z Kodeksu Pracy, który dokładnie interpretuje obowiązki podwykonawców. Jak więc powinien wyglądać nadzór nad podwykonawcami?

Jak wyglądają działania firm nadzorujących bezpieczeństwo i higienę pracy w firmach?

Praca firm nadzorujących kwestie BHP w firmach polega na częściowym przejęciu obowiązków służb w poszczególnych zakładach pracy, które działają w tym temacie. Może tutaj chodzić przede wszystkim o prowadzenie szkoleń, zarówno wstępnych, jak i okresowych. Ostatnio też organizowane bywają kursy e-learningowe, co jest niewątpliwie znakiem czasów i dogodną dla wszystkich opcją. Firmy nadzorujące prowadzą również jednostkowe szkolenia osób przydzielonych do zadań specjalnych w zakładzie, na przykład takich, którzy mogą udzielać pierwszej pomocy.

Przede wszystkim jednak taki nadzór polega na prowadzeniu dokumentacji lub przynajmniej na stałym wglądzie w dokumenty związane ze szkoleniami, czynnikami szkodliwymi w zakładzie czy też prowadzeniem rejestrów niebezpiecznych zdarzeń lub chociaż wglądem w tego typu dokumenty.

Firmy nadzorujące działania BHP w zakładach pracy, takie jak Skills4u Paweł Żurowski, zajmują się również sprawdzaniem aktualności instrukcji bezpieczeństwa oraz zaopatrzenia w podstawowy, sprawny sprzęt gaśniczy w firmach. Zadaniem ich jest przeprowadzanie audytów BHP.

Przede wszystkim jednak nadzór BHP polega na stałej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, a więc warunków pracy i przestrzegania przepisów i zaleceń z tym związanych. Dodatkowymi czynnościami może być również rejestracja wypadków i przypadków chorób zawodowych.

Powody, dla których warto prowadzić nadzór nad podwykonawcami

Nadzór BHP nad podwykonawcami działającymi w firmach ma ogromne znaczenie z powodów takich, jak ochrona zdrowia i życia pracowników. Innym potwierdzeniem słuszności takich działań jest zgodność z wymaganiami prawnymi, które są nadrzędne do osobistych przekonań i wniosków. Ponadto zasady wewnętrzne lub korporacyjne bywają bardziej restrykcyjne niż przepisy prawa.

Powodem, dla którego warto pilnować tych spraw, jest też konieczność budowy pozytywnego wizerunku firmy. Zakład pracy, w którym jest bezpiecznie, staje się pozytywnie postrzegany.