Audyt środowiskowy przedsiębiorstwa
26 stycznia 2022

Kategoria:
Inne

Jak wygląda audyt środowiskowy?

Odpowiedzialne prowadzenie firmy to nie tylko dbanie o pracowników i płacenie podatków, ale też troska o środowisko. Każde przedsiębiorstwo musi przestrzegać określonych prawem norm w kwestii emisji szkodliwych gazów, hałasu i wszelkich toksycznych odpadów. Aby sprawdzić, czy firma rzeczywiście trzyma się tego rodzaju norm, albo co powinna poprawić, żeby działać bardziej proekologicznie, prowadzi się audyt środowiskowy. Jak on wygląda?

Jak wygląda audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy obejmuje:

 • dokładnego zapoznania się z obszarem działania firmy, oferowanymi usługami i produktami;
 • obejrzenie jej obiektów;
 • wnikliwą analizę dokumentacji, która dotyczy przepisów związanych z ochroną środowiska;
 • utworzenie raportu z wynikami przeprowadzonych badań środowiskowych.

Badania dobierane są zawsze indywidualnie pod kątem profilu działalności przedsiębiorstwa i zakresu jej działań. Kto powinien przeprowadzić audyt środowiskowy?

Kto powinien prowadzić audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy może przeprowadzić każda firma, której działalność ma wpływ na gospodarkę wodno-ściekową i odpadową. Jest ono szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw:

 • zajmujących się produkcją albo przetwórstwem toksycznych substancji,
 • emitujących w procesie produkcji duże ilości szkodliwych gazów cieplarnianych,
 • produkujących sprzęt elektroniczny,
 • wytwarzających podczas pracy duży hałas,
 • transportujących odpady.

Jakie korzyści przynosi prowadzenie audytu środowiskowego?

Audyt środowiskowy prowadzony przez profesjonalną firmę, posiadającą odpowiednie zaplecze badawcze jak firma EKOLAB Sp. z o.o, ma ogromną wartość. Jaką?

 • Pomaga funkcjonować w sposób zgodny z prawem i bezpieczny. Co za tym idzie, minimalizuje ryzyko ponoszenia strat finansowych np. karnych odsetek, mandatów.
 • Przyczynia się do kreowania pozytywnego proekologicznego wizerunku, a przekłada się dodatkowo na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Prowadzenie audytów środowiskowych to dziś istotny element mądrego i odpowiedzialnego zarządzania firmą.