2 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie i dlaczego warto się o to starać?

Sprawy rozwodowe są w dzisiejszych czasach jednymi z najczęstszych, z którymi mają do czynienia adwokaci. Nie od dziś wiadomo, że rozwód wiąże się z ogromem formalności do załatwienia, ale też z bezgranicznym stresem dla obu stron, a często także dla ich dzieci. Częstym dylematem małżonków jest to, czy wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie, głównie ze względu na emocje i sentyment do byłego partnera. Podpowiadamy więc, w jaki sposób uzyskać rozwód tego typu oraz dlaczego warto się o niego postarać.

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?

W każdej sprawie rozwodowej Sąd Okręgowy orzeka nie tylko o samym rozwodzie, ale również o winie małżonków w kwestii trwałego rozpadu związku. Sąd odstępuje od orzekania o winie, jedynie na wniosek obojga małżonków. Co istotne, winę może ponosić zarówno jedna strona sprawy, ale też obie lub żadna z nich (choć ten ostatni przypadek 
w praktyce w zasadzie nie występuje). Jak tłumaczą specjaliści z Kancelarii adwokackiej Tomasza Kowalskiego

W znacznej części spraw rozwodowych mamy do czynienia właśnie z uznaniem wyłącznej winy jednego z małżonków. Warto jednak zaznaczyć, że udowodnienie jej nie jest łatwe, dlatego zainteresowanej stronie przyda się pomoc specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego. Dla uzyskania wyłącznej winy współmałżonka niezbędne jest bowiem nie tylko wykazanie, iż zawinił on w związku stron, ale również tego, iż drugiemu z małżonków winy w ogóle przypisać nie można. 

Sąd może zadecydować o rozwodzie z orzeczeniem wyłącznej winy, jeśli ze strony byłego partnera doszło m.in. do:

  • porzucenia małżonka,
  • przemocy,
  • alkoholizmu (co jest obecnie bardzo częstą przyczyną rozwodów),
  • groźby wzbudzającej uczucie zagrożenia u poszkodowanej strony,
  • zdrady małżeńskiej lub zachowań, które jednoznacznie świadczą o cudzołóstwie,
  • agresji,
  • braku pomocy, na przykład w postaci środków pieniężnych na utrzymanie dzieci,

Dowodami winy mogą być zeznania świadków, nagrania rozmów, czy też wysyłane wiadomości i zdjęcia.

Dlaczego warto starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Składając pozew rozwodowy, warto być już pewnym decyzji o tym, czy chcemy dowodzić o winie współmałżonka. Jeżeli zdecydujemy się na dochodzenie winy i decyzja sądu okaże się dla nas pozytywna, możemy w znacznie szerszym zakresie domagać się alimentów od byłego małżonka. Chodzi tutaj o alimenty między byłymi małżonkami – orzeczenie o winie nie wpływa w żaden sposób na wysokość alimentów na rzecz dzieci. Jeżeli rozwód z orzeczeniem o winie przebiegł pomyślnie dla wnoszącej o niego stronie procesu, może ona pobierać alimenty od drugiego małżonka, jeżeli tylko na skutek rozwodu jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Nie ma znaczenia też to, czy niewinny małżonek znajduje się w tak zwanym niedostatku. Opisywany obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie, gdy strona uprawniona do alimentacji ponownie zawrze małżeństwo. Jest to tak naprawdę jedyna możliwość zniesienia tego typu pomocy finansowej. W opisywanej sytuacji małżonek który wygrał proces o winę, nigdy nie będzie mógł być natomiast obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz małżonka wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, bądź orzeczonego z winy obu stron, obowiązek alimentacyjny obciążać może oboje byłych małżonków, przy czym domagać się takiego wsparcia można jedynie w sytuacji gdy popadło się w tak zwany niedostatek. Pojęcie to oznacza brak środków na zaspokojenie swoich najbardziej podstawowych potrzeb. Oczywiście wykazać należy również to, iż były małżonek ma możliwości finansowe, aby udzielić wsparcia alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny może być również w takiej sytuacji ograniczony czasowo – do pięciu lat od chwili rozwodu.