prawo jazdy
9 maja 2016

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać prawo jazdy?

Prawo jazdy to dokument pożądany nie tylko przez wielbicieli motoryzacji, ale wszystkie osoby, ceniące niezależność. Niekiedy posiadanie ,,prawka” to wręcz obowiązek, wymagany przez sytuację życiową. Zobaczmy, jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kto może zrobić prawo jazdy?

Podstawowym kryterium, umożliwiającym przystąpienie do kursu prawa jazdy, jest osiągnięcie określonego pułapu wiekowego. Wynosi on, w zależności o kategorii dokumentu, między 16. a 24. rokiem życia. O najpopularniejsze prawo jazdy typu B może starać się osoba pełnoletnia, natomiast samo szkolenie da się rozpocząć już na 3 miesiące przez ukończeniem 18-stki. Wiek to jednak nie wszystko. Równie ważne jest ustalenie, czy przyszły kursant posiada psychofizyczne predyspozycje do prowadzenia pojazdu. W tym celu należy udać się do wyznaczonego lekarza, poddać się obowiązkowym badaniom i otrzymać orzeczenie, potwierdzające nasz stan zdrowia.

Kurs w ośrodku szkolenia kierowców

Po spełnieniu podstawowych formalności, możemy przystąpić do przyjemniejszej części – nauki prowadzenia pojazdu. Warto, aby przy wyborze OSK kierować się nie tylko ceną, ale też pozytywnymi opiniami. W końcu tylko najlepsi instruktorzy gwarantują wysoki poziom szkolenia. W każdym województwie są ośrodki, wyróżniające się jakością usług. Na Dolnym Śląsku tego typu miejscem jest np. wrocławski OSK ,,Manewr”.

Kurs na kategorię B składa się z 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Podczas zajęć teoretycznych, kursant zdobywa podstawową wiedzę, m.in. o przepisach ruchu drogowego, obsłudze pojazdu, sposobach udzielania pierwszej pomocy. Wiele szkół oferuje kursy weekendowe, dzięki czemu wykłady można zaliczyć bardzo szybko. Następnie przychodzi czas na  jazdy z instruktorem. Osoba szkolona uczy się obsługi pojazdu na placu oraz ćwiczy zadania egzaminacyjne, m.in. parkowanie, hamowanie we wskazanym miejscu, jazdę po łuku itd. Po zaliczeniu wymaganej liczby godzin, odbywa się egzamin wewnętrzny, uprawniający do odbycia egzaminu państwowego. Każdy, czujący się za kółkiem niepewnie, po ukończeniu szkolenia może wykupić dodatkowe godziny w dowolnym OSK.

Egzamin państwowy

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, poświadczających zaliczenie przez nas kursu na prawo jazdy, oraz uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej w WORDzie (Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego), możemy zmierzyć się z ostatnią przeszkodą – egzaminem państwowym.

Egzamin składa się z dwóch części – teorii i praktyki. W części teoretycznej odpowiadamy na 32 pytania z zakresu znajomości przepisów o ruchu drogowym. Do zaliczenia egzaminu potrzeba 68 z 74 punktów. Na początku części praktycznej egzaminowany udaje się na plac manewrowy, gdzie wykonuje wymagane dla danej kategorii prawa jazdy zadania. W przypadku kategorii B jest to jazda po łuku i ruszanie na wzniesieniu.

Na końcu zostaje to, co najtrudniejsze – jazda w terenie. W większych miastach może trwać ona nawet do godziny, aż do momentu wypełnienia wszystkich wymaganych w protokole egzaminacyjnym zadań. Jeden poważny błąd eliminuje z egzaminu. Aby podejść do niego ponownie, znów trzeba uiścić opłatę. Na szczęście, w świetle obowiązujących przepisów raz zdana teoria obowiązuje dożywotnio. Osoba, która obleje na praktyce, nie musi więc martwić się o ponowne zaliczanie testu. Wystarczy, że przyłoży się do właściwego kierowania pojazdem, wykaże umiejętnościami, opanuje stres za kółkiem, no i dołoży do tego trochę szczęścia.