3 marca 2020

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Działalność górnicza może naruszać grunt i wywoływać zmiany w jego strukturze.  Przyczynia się to do uszkodzenia budynków, infrastruktury drogowej i instalacji, a także obniża wartość nieruchomości. Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze? Dowiedz się, czym są szkody górnicze i gdzie szukać pomocy, gdy do takiej szkody dojdzie na Twojej nieruchomości.

Szkoda górnicza – co przez to rozumiemy?

Pojęcie „szkoda górnicza” funkcjonowało w polskim prawie w latach 1953–1994. Obecnie, choć nie stanowi osobnej kategorii szkody, jest obecne w języku powszechnym.

Przez szkodę górniczą należy rozumieć uszczerbek majątkowy, do którego doszło wbrew woli poszkodowanego, wskutek robót górniczych. Nie ma znaczenia, czy szkoda dawała się przewidzieć, a także kto jest jej winny. Szkodą jest zarówno poniesiona strata, jak i utrata potencjalnych korzyści – mówi specjalista z firmy Kompensata Sp. z o.o.

Szkoda górnicza może przybierać wiele form: zapadania się gruntu, powstawania niecek, zanieczyszczenia rzek, utraty wody w studniach, zmniejszenia plonów lub ich zniszczenia, pękania ścian, wychylania budynków. W przypadku szkody górniczej pojawia się ryzyko utraty domu, źródła utrzymania i dotychczasowego komfortu życia.

Szkody górnicze prowadzą do ogromnych szkód materialnych. W samym Bytomiu w 2011 roku wyceniono je na 25 milionów złotych. Nie należy pomijać szkód niematerialnych – niepewności, strachu, pogorszenia warunków codziennego życia, z którymi muszą borykać się poszkodowani.

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze

W świetle prawa szkody górnicze nie różnią się od innych szkód – można więc ubiegać się o odszkodowanie.  Kluczowe jednak będzie udowodnienie, że uszczerbek  rzeczywiście został wywołany działalnością górniczą.  Umożliwią to badania rzeczoznawców i ekspertyzy geologiczne oraz budowlane. Jeśli dotknęła Cię taka szkoda, najprostszym rozwiązaniem jest zaangażowanie firmy odszkodowawczej wyspecjalizowanej w likwidacji szkód górniczych.

Firma taka oferuje pełną reprezentację poszkodowanego – działa w jego imieniu i na jego rzecz. Na niej spoczywa też udokumentowanie szkody.

Co szczególnie ważne, osoba poszukująca pomocy z powodu szkody górniczej, nie jest obciążona żadnymi kosztami. Firma Kompensata pobiera wynagrodzenie prowizyjne wyłącznie w przypadku sukcesu, czyli uzyskania odszkodowania –  wyjaśnia przedstawiciel firmy Kompensata Sp. z o.o. i dodaje: do czasu uzyskania odszkodowania poszkodowany nie musi się martwić  niczym, co wiąże się z likwidacją szkody.

Czy warto korzystać z usług firm odszkodowawczych? Zdecydowanie tak! Dysponują one odpowiednią wiedzą  i zapleczem specjalistów, którzy dokładnie zbadają Twój przypadek i udokumentują nawet najdrobniejszy uszczerbek. Dochodzenie odszkodowania jest trudne dla przeciętnego Kowalskiego. Potrzebne są wiedza prawnicza i ekspercka, a  prowadzenie sprawy to duży stres. Współpraca z profesjonalistami pozwoli Ci szybciej uzyskać wyższe odszkodowanie za szkody górnicze bez nerwów.