16 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Osobom, które zostały poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, może przysługiwać zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta uzupełniająca. Rekompensata przysługuje  każdemu, kto nie ponosi wyłącznej winy. Natomiast wysokość kwoty przede wszystkim zależy od odniesionych obrażeń. Wyegzekwowanie roszczeń ułatwia zebrana kompletna dokumentacja oraz pomoc prawnika.

Miałem wypadek – co zrobić?

Na miejsce zdarzenia należy wezwać policję lub sporządzić oświadczenie, w którym będzie się znajdował opis winy sprawcy, jego numer dowodu, PESEL i numer polisy. Następnie trzeba udać się do placówki medycznej, gdzie zostaną przeprowadzone badania powypadkowe. Komplet dokumentów medycznych, wraz z rachunkami i fakturami za leczenie, oraz dokumentacja z przebiegu wypadku posłużą prawnikowi do sporządzenia odpowiedniego pisma skierowanego do ubezpieczyciela.

Nie wiem, czy odszkodowanie mi się należy

Jak tłumaczy prawnik z kancelarii adwokackiej dr Beaty Bieniek:

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje każdej osobie poszkodowanej, jeśli nie jest wyłącznym sprawcą zdarzenia. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy osoba poszkodowana była pod wpływem alkoholu, nie zapięła pasów lub jechała na motorze bez kasku.

W przypadku śmierci o odszkodowanie może ubiegać się rodzina poszkodowanego. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał opłaconych składek OC, o rekompensatę należy ubiegać się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny przysługuje za szkody o charakterze majątkowym, natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za negatywne przeżycia – cierpienie, ból czy nawet przymusową rezygnację z planów. O rentę można ubiegać się w przypadku uszkodzeń ciała związanych z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją lub opieką. Ze względu na niematerialny charakter negatywnych skutków odniesionych obrażeń, poszkodowani często mają problemy z wyliczeniem odpowiedniej kwoty rekompensaty. W tym również może pomóc prawnik, który ustali wielkość roszczenia na podstawie dotychczasowego orzecznictwa.

Ile mogę otrzymać?

Częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest rozwlekanie sprawy w czasie i utrudnianie uzyskania właściwej należności. Pomoc prawnika przydaje się również i w takich przypadkach, bowiem jest on w stanie obalać absurdalne dowody agentów. O wielkości kwoty zadośćuczynienia nie decydują konkretne wytyczne – powinna ona rekompensować poniesione straty. Takie informacje jak wiek, zawód czy miejsce zamieszkania również mogą mieć znaczenie, bowiem wypadek może zadecydować o zmianie przyszłości. Ważne jest szczegółowe opisanie wszystkich strat i dokładne uzasadnienie roszczeń. Od tego zależy, czy  poszkodowany otrzyma rekompensatę zbliżoną do żądanej kwoty.