19 lipca 2019

Kategoria:
Inne

Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Korzystanie z pomocy adwokata nie zawsze musi być odpłatne. To dobra wiadomość dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mają funduszy na pokrycie kosztów zatrudnienia prawnika. W Polsce darmowa pomoc prawna funkcjonuje na mocy ustawy znowelizowanej z początkiem 2019 roku. Definiuje ona, kto i kiedy może zgłosić się po poradę, nie otrzymując za udzieloną pomoc rachunku do opłacenia.

Okazuje się, że polscy obywatele nie są pozostawiani sami sobie, kiedy popadną w długi czy inne problemy wymagające wsparcia prawnika. W kwestiach zadłużenia, spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego, a także w razie konieczności mediacji mogą oni skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ubieganie się o bezpłatną pomoc prawną

Celem bezpłatnych porad prawnych jest podniesienie świadomości obywatelskiej i przekazanie jasnych informacji na temat obowiązków i przywilejów. Adwokacji udzielają wsparcia w trudnych tematach i pomagają zinterpretować zawiłe zapisy.

Ubieganie się o bezpłatną pomoc prawną wymaga podpisania i dostarczenia odpowiedniego oświadczenia. Zainteresowany deklaruje w nim, że z racji obecnej sytuacji materialnej nie stać go na uiszczenie opłaty za usługi adwokata.

Zakres bezpłatnej pomocy prawnej obejmuje kwestie związane z:

  • mediacją,
  • sporządzaniem projektów pism (np. o zwolnienie z kosztów sądowych),
  • poinformowanie zainteresowanego o jego uprawnieniach, obowiązkach, stanie prawnym, toczących się z jego udziałem postępowaniach,
  • wskazaniem osoby uprawnionej do rozwiązania problemu.

Powyższa lista ma charakter informacyjny i ogólny. W praktyce mogą występować pewne wyłączenia, które uniemożliwiają realizację poszczególnych czynności. Jednak ze względu na mnogość tematów oraz wątków, szczegółowe informacje na temat zakresu pomocy udzielane są w punktach docelowych.

Gdzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

W całej Polsce działa około 1500 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Jeżeli należysz do osób, które mogą zostać zwolnione z opłaty i jesteś mieszkańcem Szczecina lub okolic, możesz udać się np. do Kancelarii Adwokackiej Węgłowski. Bezpłatne porady udzielane są tutaj w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15 do 17. Na spotkanie z prawnikiem należy wcześniej umówić się telefonicznie, a także skompletować i zabrać ze sobą niezbędne dokumenty.

Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, czyli polubownego rozwiązania konfliktu z udziałem osoby bezstronnej. Ma to na celu zmniejszenie ilości spraw, jakie każdego roku trafiają do sądów.