2 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Jak sprawdzić kompetencje językowe pracowników?

Znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji na wielu stanowiskach pracy. Przydaje się zwłaszcza tam, gdzie trzeba realizować zadania w międzynarodowych zespołach. Jest nieodzowna również w przypadku przedsiębiorstw planujących ekspansję na zagraniczne rynki czy nawiązujących współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Poprawa znajomości języka obcego jest często jednym z wyzwań, przed którymi stają zarówno firmy, jak i ich pracownicy.

Znajomość języków obcych a potrzeby firmy

Posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym staje się powoli standardem. W wielu przypadkach większość pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających używania języka obcego posiada wystarczające kompetencje językowe do porozumiewania się ze współpracownikami czy klientami pochodzącymi z innych krajów. Jednak zdarza się, że niektóre osoby nie osiągnęły wymaganego poziomu znajomości języków obcych bądź potrzebują wsparcia w konkretnych obszarach – najczęściej fachowego słownictwa. Nie wszyscy mają też możliwość codziennego obcowania z opanowanym językiem, w związku z czym ich kompetencje wymagają odświeżenia.

Rozpoczęcie systematycznej nauki związanej z rozwojem posiadanych lub nabywaniem nowych umiejętności wymaga podjęcia współpracy ze szkołą językową wyspecjalizowaną w szkoleniach dla firm. Tylko tak można zapewnić właściwą metodykę, podejście do realizacji zadania i wsparcie lektorów znających tajniki pracy z tego rodzaju klientami.

Ze względu na różne zapotrzebowanie na poprawę lub zdobywanie kompetencji językowych przez pracowników firmy bardzo duże znaczenie ma elastyczność podejścia oraz stosowanie metod ściśle dopasowanych do potrzeb uczestników. Przed opracowaniem metody działań konieczne jest zapoznanie się z potrzebami i rzetelne sprawdzenie stopnia opanowania języka przez osoby, które mają rozpocząć szkolenie. Szkolenia językowe dla firm prowadzi np. LING Partner z Wrocławia. Specjaliści pracujący w tej firmie zwracają szczególną uwagę na przełamywanie wszelkiego rodzaju barier pojawiających się w związku z posługiwaniem się językami obcymi i stosują nieszablonowe rozwiązania, które jednak zawsze dostosowane są do potrzeb klientów.

Audyt kompetencji językowych

Żeby móc rozpocząć pracę nad podnoszeniem poziomu znajomości języka wśród pracowników firmy trzeba zacząć od rozpoznania potrzeb szkoleniowych w tym zakresie. To postępowanie bardzo podobne jak w przypadku szkoleń biznesowych. Przed treningiem skutecznej komunikacji czy rozwojem technik sprzedażowych również wykonuje się pomiar posiadanych kompetencji, by jak najpełniej dopasować prezentowany materiał do potrzeb użytkowników. Zwiększa to efektywność szkolenia, ponieważ nie trzeba tracić czasu na powtarzanie rzeczy dobrze znanych. Unikamy w ten sposób sytuacji, w której jedni uczestnicy się nudzą, a inni nie są w stanie nadążyć za prezentowanymi treściami. – tłumaczy pracownica firmy LING Partner, która specjalizuje się w tłumaczeniach i prowadzeniu kursów językowych. – W nauce języków obcych właściwa ocena kompetencji językowych i przypisanie uczestnika zajęć do odpowiedniego poziomu ma jeszcze większe znaczenie – dodaje specjalistka.