23 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Jak składować odpady budowlane?

Odpady budowlane najczęściej powstają podczas budowy domów, ale też ich remontów. Wynika to z faktu, że właściciele nie mają odpowiedniej ilości czasu na ich uporządkowanie, dlatego też standardem są zalegające materiały pozostawione na terenie budowy. Niestety, niedopilnowanie obowiązków związanych z ich prawidłowym składowaniem może zakończyć się nałożeniem mandatu na właściciela, nawet jeśli znajdują się one na terenie jego posesji.

Prawo a składowanie odpadów

Składowanie odpadów, a w szczególności ich utylizacja są dla właścicieli ogromnym wyzwaniem. Często problem nie wynika z faktu, że inwestor nie ma możliwości ich wywozu, ale z braku odpowiedniej wiedzy w zakresie sposobów ich wyrzucenia. Najprostszym, jak mogłoby się wydawać, rozwiązaniem jest umieszczenie ich w kontenerze na odpady zmieszane. Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie postępowanie jest surowo zabronione i może zakończyć się uzyskaniem mandatu.

Czynność ta została uregulowana ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zgodnie z jej treścią, wszystkie nieczystości powstałe w trakcie budowy bądź prac rozbiórkowych nie mogą trafić do pojemnika na odpady komunalne. Co istotne, składowanie gruzu w obrębie posesji również może spowodować nałożenie kary grzywny w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Co więc z nimi zrobić? Ekspert z firmy NK Sp. z o.o. wyjaśnia, że powinny być one oddane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK – które zgodnie z wspomnianą ustawą funkcjonują na terenie każdej gminy. Najczęściej jest to jedno miejsce, aczkolwiek w dużych miastach wojewódzkich powstało ich kilka, co znacznie ułatwia utrzymanie czystości.

Jak wywieźć odpady budowlane do PSZOK-u?

Jak już wspomniano, wszystkie odpady budowlane muszą być dostarczone do PSZOK-u. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie własnego samochodu, jednak w przypadku dużych ilości odpadów bądź specyficznych ich rodzajów jest to niemożliwe. Przydatne jest auto dostawcze, którym również nie każdy dysponuje. Chcąc zadbać o bezpieczny i bezproblemowy wywóz niepotrzebnych materiałów, można wynająć kontener na odpady. Jest to idealne rozwiązanie, gdyż wymaga jedynie zapełnienia pojemnika gruzem
i innymi pozostałościami po budowie. Jego przywiezieniem oraz wywozem do miejsca utylizacji zajmują się specjaliści. Pojemniki są dostępne w różnych rozmiarach, co umożliwia dopasowanie właściwego rozmiaru do sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że ceny wywozu zaczynają się już od kilkuset złotych i w zależności od regionu mogą się między sobą różnić.