rozwiązywanie spółki
12 września 2021

Kategoria:
Inne

Jak rozwiązać spółkę osobową bez przeprowadzenia likwidacji?

Działalność spółki kończy się w momencie przeprowadzenia jej likwidacji oraz wykreślenia działalności z Krajowego Rejestru Sądowego. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu spółki osobowej nie zawsze jednak wiążę się z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Wszystko zależy od ustaleń dokonanych przez wspólników. Jak w takim razie zakończyć działalność spółki bez przeprowadzenia likwidacji?

Rozwiązanie spółki osobowej bez likwidacji

Rozwiązanie spółek jawnych, partnerskich lub komandytowych możliwe jest na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników. W momencie podjęcia wspólnej decyzji o rozwiązaniu spółki nie ma konieczności przeprowadzenia jej likwidacji. Warunkiem ustania działalności spółki jest wykreślenie jej z KRS, a to musi być poprzedzone uregulowaniem wszystkich jej spraw. Zwykle rozwiązanie spółek osobowych trwa stosunkowo krótko, a pomijając etap likwidacji, jeszcze bardziej można zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Ustawa Kodeks spółek handlowych w art. 58 wskazuje kilka sytuacji, które prowadzą do rozwiązania spółki. Wśród nich jest wzmianka o jednomyślnej uchwale wszystkich wspólników, oznacza to, że spółka może być rozwiązana w każdym momencie, a powody takiego działania mogą być różne. Warto wiedzieć, że istnieje też przeszkoda w rozwiązaniu spółki osobowej bez likwidacji. Postępowanie likwidacyjne konieczne jest, jeśli spółka musi zostać rozwiązana przez wypowiedzenie umowy jednego ze wspólników-wierzycieli.

Etapy rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki bez likwidacji ustawa nie wskazuje bezpośrednio jakie kolejne etapy powinny zostać zrealizowane. Niemniej jednak na wspólnikach spoczywa odpowiedzialność dotycząca podziału majątku i zadbaniu o interesy wszystkich wspólników oraz wierzycieli spółki. Rozwiązanie może polegać na różnych ustaleniach, od przejęcia przedsiębiorstwa przez jednego ze wspólników i spłacenia reszty, po upłynnienie wszystkich składników majątku spółki i spłacenie wierzycieli, a następnie podzielenie reszty pomiędzy wspólników. Forma zależy od indywidualnych ustaleń wspólników danej spółki.

Porozumienie dotyczące rozwiązania spółki osobowej może być łatwe do podjęcia, jednak podział majątku często budzi konflikty. Niemniej jednak na każdym etapie rozwiązywania przedsiębiorstwa warto zwrócić się o wsparcie do profesjonalistów. Kancelaria Vertex oferuje obsługę prawną firm na każdym etapie ich działalności.