Szef krzyczący na pracownicę
7 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Jak radzić sobie z mobbingiem w pracy?

Idąc przez życie napotykasz na swojej drodze różnych ludzi, stykasz się z różnymi sytuacjami. W życiu prywatnym, jeżeli charakter danej osoby ci nie odpowiada, ceniąc sobie dobre samopoczucie zaczynasz unikać spotkań lub decydujesz się na całkowite zerwanie kontaktu. A co, jeżeli to w miejscu pracy natrafiłeś na osobę, która nie okazuje ci przychylności, wręcz przeciwnie – neguje twoje działania i wpływa destrukcyjnie na twoją samoocenę, a co za tym idzie pewność siebie, decyzyjność i efektywność działań? Sprawdź, co możesz wówczas zrobić.

Kiedy możemy mówić o mobbingu?

Trudno byłoby w dzisiejszych czasach wskazać zawody pozbawione pierwiastka stresu. Niemal każda działalność jest nim obarczona, bo przecież wyścig z czasem, nieustanna walka o klienta, targety, konkurencja która nigdy nie zasypia… Jednak działania w warunkach stresu nie mogą być usprawiedliwieniem dla bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest mobbing w miejscu pracy. Zdarza się, że szef straci nad sobą panowanie i wykrzyczy pod twoim adresem mocne słowa. Być może publicznie cię skrytykował lub zlecił ci zadanie, którego realizacja nie miała większego sensu. Trzeba jednak wiedzieć, że jednorazowe niestosowne zachowania nie są jeszcze mobbingiem. Ten bowiem w swojej definicji wskazuje na uporczywe i długotrwałe działania skierowane przeciwko pracownikowi.

Czym się może przejawiać mobbing w miejscu pracy? Nieuzasadnioną krytyką, dyskredytacją czy upokarzaniem osoby zatrudnionej, ale również:

  • wyznaczaniem nierealnych terminów na wykonanie powierzonych zadań,
  • nierównym traktowaniem,
  • przydzielaniem zbyt dużej ilości zadań w danym czasie,
  • utrudnianiem wykonywania obowiązków,
  • ignorowaniem, niedopuszczaniem do głosu czy lekceważeniem pracownika.

Przy czym wszystkie te zachowania muszą odznaczać się powtarzalnością. Kodeks pracy nie określa wyraźnie okresu, po którym można byłoby ewidentnie zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Co ciekawe, za mobbing mogą być uznane również zachowania nieumyślne – w szczególności takie, które wywołały rozstrój zdrowia u pracownika.

Co robić jeżeli dotknie cię zjawisko mobbingu?

O konflikt w miejscu pracy nietrudno. Gdy brakuje jasno opracowanych zasad oceniania podwładnych, przydzielania obowiązków czy awansów, pracownicy mogą być sfrustrowani. Dodatkowo brak reguł stwarza trudności przy chęci udowodnienia nierównego traktowania czy mobbingu. Ponadto niewłaściwym zachowaniom ze strony pracodawców może sprzyjać wysoki stopień bezrobocia, kiedy to problemy ze znalezieniem innej pracy zmuszają pracownika do znoszenia złego traktowania ze strony przełożonego.

– Zdarza się, że pracodawca dla uzyskania wysokiej efektywności wprowadza w firmie nadmierną dyscyplinę, grozi karami za nieterminowe wykonanie zadań, utrzymuje trudną do zniesienia atmosferę strachu. Zdarza się również, że zjawisko mobbingu dotyczy relacji między pracownikami, jednak zawsze odpowiedzialność za mobbing ponosi pracodawca, zaś osoba będąca ofiarą mobbingu może dochodzić swoich spraw w sądzie – mówi prawnik z Kancelarii Prawniczej Artur Kosturek i Wspólnicy.

Jeżeli nękany pracownik zdecyduje się wytoczyć proces o mobbing, to po jego stronie spoczywa obowiązek udowodnienia zaistnienia mobbingu. Nie może też pozostawać w stosunku pracy u pozwanego pracodawcy. Pracownik może oczekiwać odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Warto wiedzieć, że jeżeli mobbing wywołał rozstrój zdrowia, wymagał leczenia, osoba poszkodowana może dochodzić od pracodawcy odszkodowania finansowego. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji warto powierzyć prowadzenie sprawy specjalistom – prawnikom specjalizującym się w rozwiązywaniu sporów między podwładnym a obecnym / byłym pracodawcą.