Rozbiórka budynku
25 kwietnia 2019

Kategoria:
Inne

Jak przygotować budynek do rozbiórki?

Rozbiórka budynku wymaga przedsięwzięcia kilku kroków formalnych, a także przygotowania samego budynku do procesu rozbierania. W niektórych przypadkach należy uzyskać  pozwolenie na rozbiórkę lub zgłosić ją w stosownym urzędzie. Budynek należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie zagrażał bezpieczeństwu osób pracujących przy rozbiórce, przechodniom czy sąsiednim budynkom.

Trochę formalności

Procedury i wytyczne dotyczące wykonania rozbiórki określa ustawa o prawie budowlanym. Rozbiórka musi być zgłoszona organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszeniom podlegają wszystkie budynki do wysokości 8 metrów, stojące w odległości od granicy działki większej niż połowa ich wysokości, jeżeli nie są wpisane do rejestru zabytków, ani objęte ochroną konserwatorską. Jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, inwestor musi wystąpić do generalnego konserwatora zabytków o wydanie decyzji skreślającej ten zabytek z rejestru. Wszystkie budynki, które stoją zbyt blisko granicy działki i te, które mają 8 metrów wysokości lub więcej muszą uzyskać pozwolenie na rozbiórkę. Przy rozbiórce konieczne jest także prowadzenie dziennika. Jak mówi ekspert z warszawskiej firmy MK Explosion:

– Poza tym, że posiadamy wszelkie uprawnienia oraz zaplecze technologiczne i logistyczne, aby przeprowadzać rozbiórki zarówno z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, jak i maszyn, pomagamy także w załatwianiu wszelkich formalności. Przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz, w imieniu inwestora, poprowadzimy sprawę na drodze postępowania administracyjnego. 

Zabezpieczenie budynku i materiałów

To tyle formalności. Przystąpmy do działań. Każda profesjonalna firma rozbiórkowa rozpocznie prace od zabezpieczenia terenu wokół budynku. Oczywiście należy zadbać o to, aby w obrębie budynku nie znalazł się żaden człowiek ani zwierzę. Przystępuje się m.in. do zamurowania wszystkich otworów – okien, drzwi. Na obiekcie musi pojawić się tablica z informacją: budynek do rozbiórki.

Rozbiórka zakłada odzyskanie części materiałów budowlanych lub elementów konstrukcji, np. cegieł, belek, desek podłogowych, balustrad czy drzwi. W budynku należy odłączyć wszelkie instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, także internet czy sieć telefoniczną. Kable i rury należy przenieść poza obiekt. Wszelkie inne elementy, które  nadają się do ponownego wykorzystania, wymontowuje się z obiektu już w trakcie rozbiórki.

W obiekcie montuje się specjalistyczne elementy, takie jak klamry, rozporki, podpory, które chronią budynek przed niekontrolowanym zawaleniem się podczas działań. Do usuwania materiałów budowlanych z wyższych kondygnacji można zastosować rynny zsypowe. Wewnątrz obiektu, na początku rozbiórki, można usunąć stropy, aby gruz swobodnie spadał do wnętrza budynku. Niekiedy wznoszone są także ogrodzenia, ochraniające sąsiednie budynki oraz przechodniów.

Warto zlecić rozbiórkę specjalistycznej firmie. Fachowcy zajmą się wszystkim od początku do końca, wybiorą najlepszą i najbardziej optymalną metodę rozbiórki, wykonają pracę i usuną pozostałości, które będą jej wynikiem.