16 października 2020

Kategoria:
Inne

Jak przetłumaczyć dokumenty samochodowe?

Polski rynek samochodowy to w dużej mierze rynek wtórny – pojazdy używane są tańsze od nowych, a często nie odbiegają od nich znacząco pod względem jakości. Wielu kierowców decyduje się na sprowadzenie samochodu z zagranicy, co jest dobrym rozwiązaniem, gdy myślimy o posiadamy auta niedostępnego w polskich salonach. Jeśli sami mamy taki plan, musimy zadbać o przetłumaczenie dokumentów pojazdu – bez tego nie będziemy w stanie go zarejestrować.

Tłumaczenie dokumentów samochodów – jak musi zostać wykonane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty wymagane do rejestracji auta na terenie Polski powinny być sporządzone w języku polskim. Jeśli kupiliśmy samochód za granicą, siłą rzeczy jego dokumenty będą spisane w języku obcym, a zatem będziemy musieli dokonać ich tłumaczenia. Bardzo istotne jest to, żeby tłumaczenie miało odpowiednią formę – nie może być sporządzone przez nas samych przy użyciu potocznej znajomości języka. Do jego wykonania musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego wpisanego na listę polskiego ministerstwa sprawiedliwości, czyli wykwalifikowanego tłumacza, który spełnia wszystkie wymogi stawiane w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalnie uprawniona do tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów urzędowych – wyjaśnia przedstawicielka kancelarii tłumaczeń RotasWykonywane przez nią tłumaczenia poświadczone muszą być zgodne z pewnymi przyjętymi zasadami, między innymi być opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza, a także formułą potwierdzającą pełną zgodność tłumaczenia z oryginalnym tekstem. Co więcej tłumacz nie przekłada wyłącznie treści dokumentu, ale również dokładnie opisuje go, między innymi wyszczególnia jego elementy graficzne, takie jak pieczątki urzędów czy podpisy. Wszystko to ma na celu zagwarantować pełną wiarygodność tłumaczenia.

Jakie dokumenty samochodowe trzeba przetłumaczyć?

Przed zleceniem tłumaczenia dokumentów samochodowych, należy sprawdzić, które z nich wymagają tłumaczenia. Nie ma tutaj jednej, z góry przyjętej zasady, ponieważ różne urzędy posiadają własne wytyczne w tej kwestii – jeśli jakiś dokument nie jest brany pod uwagę w procedurze rejestracji, tłumaczenie go jest zbędnym wydatkiem. Często kwestią sporną jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Czy należy ją tłumaczyć? Odpowiedź brzmi: tak, o ile została ona sporządzona wyłącznie w obcym języku. W przypadku umów dwujęzycznych nie jest to konieczne – oczywiście pod warunkiem, że jednym z języków użytym w umowie jest język polski. Wtedy wymagane jest jedynie uwierzytelnienie umowy. Oznacza to, że tłumacz przysięgły musi przeczytać taki dokument i stwierdzić, że zapisy w obu językach są jednobrzmiące.