13 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Pożyczki i kredyty są dobrą opcją wówczas, gdy zależy nam na szybkim zdobyciu gotówki. Niestety, niektórzy ludzie mają problem z ich późniejszym spłacaniem. Zaniedbywanie długów w pewnym momencie może poskutkować interwencją komornika. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się głównie wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych w ramach roszczeń cywilnych. Sprawdź, na czym konkretnie polega egzekucja komornicza.

Co to jest egzekucja komornicza?

Jeśli osoba, która zaciągnęła jakiś dług, nie jest w stanie go spłacić, często dochodzi do interwencji komornika. Jest on osobą, która wykonuje wyrok sądowy dotyczący egzekucji komorniczej, natomiast sam nie może zadecydować o przeprowadzeniu tej procedury. Funkcjonariusz ma za zadanie zająć część majątku dłużnika w ramach spłaty kredytu lub pożyczki itp. Podejmuje on działania wtedy, kiedy zwróci się do niego wierzyciel. Oczywiście komornik nie może zabrać wszystkiego – istnieją przepisy, które dokładnie określają jego prawa. Przykładowo, zabronione jest poddawanie egzekucji przedmiotów codziennego użytku, takich jak ubrania czy pościel. To samo dotyczy niektórych leków, zapasów żywności na określony czas i zwierząt gospodarskich. Egzekucji nie poddaje się również przedmiotów mających wartość religijną. Te przepisy nie dotyczą za to np. sprzętów AGD, a nawet nieruchomości.

Etapy egzekucji komorniczej

Przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej, dłużnik jest o niej powiadamiany listownie. Jeśli jednak wiadomość nie zostanie dostarczona, komornik może poinformować o podjętej decyzji podczas pierwszej wizyty. Następnie funkcjonariusz przeprowadza kontrolę majątku dłużnika. Na tej podstawie jest później w stanie ocenić, co najlepiej poddać egzekucji.

Poza dobrami materialnymi komornik zajmuje tez wynagrodzenie dłużnika, a w zasadzie jego część. Niektóre kwoty są jednak wolne od potrącenia komorniczego. Zdarza się również, że funkcjonariusz zajmuje konto bankowe dłużnika. Nie warto ukrywać informacji o nim. Jeśli dłużnik nie współpracuje, komornik może na własną rękę dowiedzieć się wszystkiego o posiadanym koncie bankowym. Następnie składa on wniosek o przejęcie rachunku w celu przeprowadzenia egzekucji. W niektórych przypadkach komornik może przejąć również rentę i emeryturę dłużnika. Ostatnim etapem jest poddanie egzekucji nieruchomości.

W Polsce działa ponad 1500 komorników sądowych. Przykładowo, w Ostrowie Wielkopolskim jest nim komornik Małgorzata Kukuła. Komornicy cieszą się różną opinią ze względu na specyfikę zawodu, który wykonują. Nie da się jednak ukryć, że pełnią oni bardzo ważną funkcję w społeczeństwie.