produkcja-papieru
25 września 2018

Kategoria:
Inne

Jak powstaje papier?

Nie ulega wątpliwości, że papier jest niezastąpionym materiałem, który znajduje wiele zastosowań niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Od wieków wyroby papiernicze stanowiły istotny element kultury i tradycji, z czasem zyskując coraz więcej funkcji użytkowych. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez papieru, który towarzyszy nam na każdym kroku. W jaki jednak sposób produkuje się papier?

Z czego powstaje papier?

Kwestią nie budzącą wątpliwości jest fakt, iż papier powstaje z włókien roślinnych. Jak się jednak okazuje, do jego produkcji wykorzystuje się nie tylko drzewa. Oczywiście gatunki, takie jak sosna, jodła, świerk czy topola wciąż stanowią podstawowy składnik papieru – w formie masy celulozowej po obróbce chemicznej oraz w postaci ścieru drzewnego na drodze obróbki mechanicznej drewna. Oprócz tego w procesie produkcji wykorzystuje się również inne włókna roślinne, np. słomę, trzcinę czy bawełnę lub len. Poza tym w dobie recyklingu istotną rolę w produkcji papieru odgrywa makulatura, która również stanowi ważny składnik papieru. Do tego w zależności od rodzaju i parametrów papieru, które chce się uzyskać, w trakcie produkcji korzysta się z różnego rodzaju dodatków masowych, takich jak np. skrobia, klej, gips, dodaje się również barwniki. Dzięki temu można nadać produktowi określone właściwości, by otrzymać konkretny typ papieru, np. tekturę oferowaną przez firmę TOP Tektura Opakowania Papier SA. Wszystkie wspomniane składniki poddane procesom technologicznym, takim jak oczyszczenie, rozdrobnienie i rozwłóknienie, tworzą tzw. pulpę, z której po zmieszaniu z wodą powstaje masa papiernicza.

Produkcja papieru – procesy technologiczne

Faza produkcyjna odbywa się w maszynie papierniczej, do której trafia przygotowana masa. Tam następuje szereg procesów technologicznych nadających papierowi odpowiednie właściwości. Ważnym etapem produkcji jest spilśnianie. Masa papiernicza musi zostać odwodniona – w tym celu trafia na specjalne sito, gdzie następuje odsączanie nadmiaru wody i uformowanie wstęgi. Następnie tak przygotowana i ukształtowana masa, która wciąż posiada wysoką zawartość wilgoci, za pomocą taśmy filcowej trafia do pras, gdzie dokładnie odciska się wodę.

Prace wykończeniowe

Odsączona z wody wstęga papieru podlega następnie suszeniu odbywającemu się przy udziale rozgrzanych do wysokiej temperatury cylindrów, przez które przepuszczana jest masa. Końcowe etapy produkcji papieru obejmują jego gładzenie i – w zależności od potrzeb – zaklejanie lub powlekanie. Schłodzony papier jest następnie nawijany na bale, które mogą zostać pocięte na role o mniejszych wymiarach. Tak przygotowane role waży się, pakuje i przygotowuje do dalszej dystrybucji.