4 lutego 2022

Kategoria:
Inne

Jak powstają obwody drukowane?

Proces powstawania płytek PCB (obwodów drukowanych) składa się z wielu skomplikowanych czynności, wymagających zastosowania odpowiednich maszyn i urządzeń. Z uwagi na konieczność wysokiej precyzji wykonywania tych podzespołów i znajomości zaawansowanej technologii, zamówienia na płytki PCB zaleca się składać wyłącznie w doświadczonych firmach. W artykule wyjaśniamy, jak krok po kroku powstają obwody drukowane.

Przygotowanie i czynności początkowe

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia, pierwszym krokiem do wykonania obwodów drukowanych jest sporządzenie projektu. Przy czym istotne jest takie skonwertowanie danych, aby mogły one być później odczytane przez specjalistyczne maszyny. Następnie przygotowywane są laminaty, których grubość i parametry różnią się z zależności od typu obwodu. Arkusze laminatu muszą być właściwie obrobione, oczyszczone i zabezpieczone. Kolejny etap stanowi wykonanie otworów montażowych, przelotowych i innych, za pomocą precyzyjnych wiertarek numerycznych. Otwory muszą być metalizowane w celu późniejszego wykonania przelotek łączących warstwy miedzi. Dalej następuje proces nanoszenia warstwy światłoczułej na miedzianej stronie laminatu. Czynności tej dokonuje się przy użyciu klisz z nadrukami ścieżek. Konieczne jest naświetlenie arkusza promieniami UV, a następnie osuszenie i wygrzanie. Na utwardzoną warstwę nakłada się powłokę cyny, a następnie trzeba usunąć powstałą wcześniej powłokę światłoczułą. W wytwarzaniu wysokiej jakości obwodów drukowanych specjalizuje się firma VIACOM.

Trawienie i kontrola jakości

Dopiero po wykonaniu wyżej opisanych czynności przychodzi pora na najważniejszy etap – trawienie. Polega on na formowaniu ścieżek i padów płytki (połączeń elektrycznych i punktów lutowniczych). Elementy miedziane, które nie zostały zabezpieczone, muszą być usunięte z laminatu, a pozostałości cynowej powłoki – ponownie wypłukane z płyty w specjalnej kąpieli. Wreszcie można przejść do prac końcowych, do których zalicza się:

  • kontrolę jakości,
  • nanoszenie maski ochronnej i warstwy opisowej,
  • zabezpieczenie przed utlenianiem,
  • pocięcie płyty na pojedyncze elementy.

Ostatni etap to inspekcja optyczna za pomocą oprzyrządowania, podczas której wykrywa się ewentualne zwarcia lub otwarte obwody, a także porównuje komponenty z danymi projektowymi. Produkcja obwodów drukowanych jest bardzo skomplikowanym technologicznie procesem. Wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i stosowania zaawansowanych maszyn. Wykonywanie płytek PCB należy więc zlecać tylko doświadczonym specjalistom na rynku.