tlumaczenia
19 kwietnia 2016

Kategoria:
Inne

Jak oszacować koszt tłumaczenia technicznego?

Wraz z ekspansją polskich firm za granicę oraz coraz częstszym ich udziale w międzynarodowych wydarzeniach wzrasta zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe. Duża część przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych, ze względu na oferowane produkty lub usługi, potrzebuje specyficznego rodzaju przekładu — technicznego. Obierając za cel klienta zagranicznego, warto wcześniej uwzględnić w firmowym budżecie koszt tłumaczeń. Poniżej opisujemy pięć elementów, które pozwolą na oszacowanie ceny takiej usługi.

Tematyka tekstu

Tłumaczenia techniczne obejmują całą gamę materiałów: broszury informacyjne, instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn, korporacyjne strony internetowe, certyfikaty, karty produktów, rysunki techniczne, a to tylko niektóre z nich. Mogą one dotyczyć wielu dziedzin takich jak budownictwo, transport, rolnictwo, mechatronika czy motoryzacja.

Teksty techniczne wymagają od tłumacza nie tylko przygotowania językowego, ale także merytorycznego. Osoba wykonująca taki przekład musi doskonale znać fachową terminologię i posiadać szeroką wiedzę na dany temat. Warto także wiedzieć, że jeden tłumacz nie będzie w stanie wykonać przekładu z wszystkich dziedzin. Podsumowując — poziom specjalizacji tekstu oraz konkretna branża, której on dotyczy mają niebagatelny wpływ na cenę jego tłumaczenia.

Objętość materiałów

Tłumaczenia, w tym także tłumaczenia techniczne, rozliczane są na podstawie ilości stron tekstu, dlatego bez podania objętości materiału, pracownik biura tłumaczeń nie będzie mógł podać końcowego kosztu usługi. Strona rozliczeniowa to na ogół 1800 znaków ze spacjami, jednak te wartości mogą różnić się w zależności od biura. Warto pamiętać, że zamawiając większe ilości tłumaczeń, biuro może zaoferować zniżkę. Podobnie jak w przypadku innych usług, zakup hurtowy będzie bardziej opłacalny niż zakup detaliczny.

Termin wykonania

Informacją, którą koniecznie należy podać pracownikowi biura, jest preferowany termin wykonania tłumaczenia technicznego. Szczególnie w przypadku tak specjalistycznego przekładu, ekspresowa realizacja zlecenia będzie bardziej kosztowna. Powszechnie przyjętą praktyką w biurach tłumaczeń jest dzielenie zleceń według trzech trybów: zwykłego, pilnego oraz ekspresowego.

Format pliku

Tłumaczenia techniczne często dotyczą rysunków, planów lub instrukcji. Mimo, że takie materiały nie zawierają dużo słów, ich przekład może być droższy. Dlaczego?

Podczas wyceny pliku przesłanego do tłumaczenia, pracownik biura zwraca także uwagę na pozajęzykowe aspekty danego zlecenia. Im więcej pracy wymaga przekład (np. poświęconej obróbce graficznej), tym jego koszt końcowy będzie wyższy. Przesyłając plik w edytowalnym formacie, takim jak „.doc” klient poniekąd ułatwia pracę tłumaczowi. Niestandardowy format graficzny oznacza, że autor przekładu będzie musiał spędzić dodatkowe godziny na jego edycji. Co więcej, jeśli klient życzy sobie, żeby forma graficzna projektu pozostała niezmieniona — a przecież w przypadku rysunków technicznych lub planów jest to bardzo ważne — może spodziewać się wyższej ceny końcowej, ponieważ wtedy do kosztu tłumaczenia należy dodać także cenę usługi edycji graficznej materiału.

Pary językowe

To jedna z najważniejszych determinant ceny tłumaczenia. Oczekując rzetelnej wyceny zlecenia od pracownika biura tłumaczeń, klient od razu powinien określić pary językowe, w których będzie wykonywane zlecenie. Biura tłumaczeń często dzielą języki na grupy na podstawie ich popularności. Po otrzymaniu zapytania, przyporządkowują zlecenie do jednej z nich. Pierwsza grupa, to języki powszechnie znane, np. angielski lub niemiecki. Kolejne grupy zawierają mniej spotykane narzecza. To, w jakiej grupie znajduje się język przekładu, decyduje o cenie realizacji zlecenia. Im bardziej „egzotyczny” język, tym wyższy koszt końcowy.

Efektywna współpraca z biurem tłumaczeń powinna opierać się na sprawnej komunikacji. Aby otrzymać rzetelną wycenę zlecenia, klient powinien najpierw sam przeanalizować swoje zamówienie pod kątem formatu pliku, stopnia specjalizacji, języka i objętości materiałów, a następnie — określić oczekiwany termin realizacji. Te podstawowe informacje pozwolą pracownikowi biura na zaproponowanie optymalnej ceny za wykonanie tłumaczenia technicznego.

Artykuł przy współpracy z biurem tłumaczeń Summa Linguae S.A.