ochrona srodowiska
16 sierpnia 2016

Kategoria:
Inne

Jak ograniczyć niekorzystny wpływ budownictwa na środowisko?

Budownictwo, będące niezbędnym elementem cywilizowanego świata, tak jak niemal każda działalność człowieka niesie za sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jednak wciąż rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że również w tej dziedzinie z dużym powodzeniem opracowywane są nowe metody redukcji potencjalnych zagrożeń.

Współcześnie branża budowlana w dużym stopniu skłania się ku tzw. budownictwu zrównoważonemu, co pozwala na znaczne ograniczenie niepożądanego wpływu na ekosystem i zdrowie człowieka – opowiada nasz rozmówca z firmy SAWO Recykling.

Składniki zrównoważonego budownictwa

Zrównoważone, inaczej ekologiczne budownictwo opiera się na wykorzystywaniu w pracach budowlanych naturalnych, zdrowych surowców i bezpiecznych metod. Kolejnym ważnym aspektem jest dobór odpowiednich sposobów neutralizacji odpadów budowlanych.

Ekologia nie tylko dla nowych projektów

Czy stosowanie zasad zrównoważonego budownictwa jest możliwe tylko w odniesieniu do nowych konstrukcji? Absolutnie nie. W duchu ekologicznym można i powinno się przeprowadzać modernizacje starszych obiektów budowlanych. Takie działania mogą obejmować np. sięganie po materiały pochodzenia naturalnego, takie jak kamień i drewno z certyfikowanych lasów.

Niebezpieczne pokrycia dachowe z azbestu

Bardzo ważne jest też zastępowanie szkodliwych materiałów stosowanych w dawnym budownictwie na nowe, przyjazne komponenty. Chodzi tu przede wszystkim o usuwanie elementów azbestowych i położonej w nieodpowiednich miejscach papy. Szczególną ostrożność zaleca się właśnie przy rozbieraniu dachów z płyt azbestowych, gdyż powstały podczas demontażu pył ma właściwości rakotwórcze.

Neutralizacja odpadów budowlanych

Niezależnie od tego jak ekologiczne materiały budowlane używane są podczas budowy, plac robót zawsze jest ingerencją w środowisko i ukształtowanie terenu – zauważa ekspert z przedsiębiorstwa SAWO Gruz. Zawsze też generuje spore ilości odpadów, które nie tylko są mało atrakcyjne dla oka, ale też w trakcie składowania w nieodpowiednich warunkach mogą wydzielać niebezpieczne substancje chemiczne.

Dlatego plac budowy warto dokładnie uporządkować, a powstałe odpady poddać recyklingowi lub unieszkodliwieniu. Obecnie w Polsce, jak na całym świecie zachodnim funkcjonują profesjonalne firmy świadczące tego typu usługi, z których zdecydowanie warto skorzystać.