15 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak oddzielane są strefy pożarowe w budynkach?

Strefy pożarowe to budynki bądź ich części, które są oddzielone od innych ich obszarów elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Wśród elementów, które je wydzielają, znajdują się ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych, które charakteryzuje określona odporność ogniowa. Obszary te mogą być też oddzielone pasami wolnego terenu. A czym dokładniej są ściany oddzielenia pożarowego?

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego – czym jest?

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego to element, który ma za zadanie rozdzielić budynek na strefy pożarowe. Rozwiązanie to pozwala znacznie zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, na wypadek jego wystąpienia. Prawidłowo wykonane ściany oddzielenia pożarowego pozwalają również zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie walki z ogniem. Z uwagi na fakt, iż zatrzymują one pożar, wolniej rozprzestrzenia się on po obiekcie, a tym samym daje specjalistom dodatkowy czas na walkę z nim i zapewnienie ochrony budynkowi. Należy jednak pamiętać, że nie jest to, to samo co ściana osłonowa – tego typu elementy nie zapewniają żadnej ochrony przeciwpożarowej.

Jak należy wykonać ścianę oddzielenia przeciwpożarowego?

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy postawić na własnym fundamencie. W zależności od usytuowania oraz warunków technicznych obiektu może być ona również oparta na stropie, przy zachowaniu jego właściwej klasy odporności ogniowej.

Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie do jej budowy materiałów niepalnych – wyjaśnia ekspert z firmy “JACK-SERVICE” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

Ważny jest nie tylko materiał, z jakiego powstanie, ale też elementy, którymi zostanie pokryta. Z uwagi na konieczność zapewniania maksymalnej ochrony przed ogniem, nie może być wyłożona styropianem czy boazerią bądź innymi materiałami łatwopalnymi.

Budując ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, należy pamiętać, by była ona delikatnie wysunięta od ściany zewnętrznej budynku. Dopuszcza się wykonanie przeszkleń, aczkolwiek ich powierzchnia nie powinna stanowić więcej niż 10% powierzchni całej ściany. Wśród ważnych zaleceń znajdują się także brak możliwości wykonania otworów. W sytuacji, gdy są one niezbędne, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ogniem.

Ważne jest także, by nie łączyć ich z innymi elementami budowlanymi i instalacjami technicznymi, ale też, by poprowadzić je przez wszystkie kondygnacje bez przesunięć. Tylko spełniając wszystkie narzucone przez obowiązujące przepisy obowiązki, można zadbać w obiekcie o właściwą ochronę przeciwpożarową. Chcąc mieć pewność, że strefy pożarowe zostaną właściwie oddzielone, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy profesjonalnie wykonają niezbędne konstrukcje.