mieszkanie z licytacji komorniczej
21 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

Jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej?

Podczas licytacji komorniczej odbywa się sprzedaż zarekwirowanych nieruchomości, przedmiotów, dóbr materialnych, w tym również mieszkań. Egzekucja jest niemiłym doświadczeniem dla dłużnika, ale też okazją do korzystnego zakupu cennych rzeczy. Warto zatem wiedzieć kiedy i gdzie odbywają się licytacje, by móc skorzystać z okazji.

Licytacja komornicza

Licytacja komornicza jest częścią procesu mającego na celu spłatę zobowiązań finansowych dłużnika. Komornik ma prawo do przejęcia i sprzedania zarekwirowanych nieruchomości, przedmiotów i dóbr materialnych. Funkcjonariusz zobowiązany jest do poinformowania o przebiegu licytacji w okresie co najmniej dwóch tygodni przed terminem. Informacje dotyczące licytacji umieszczane są na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego, Urzędu Gminy oraz dzienniku. Zapowiedź można znaleźć również na stronie serwisu internetowego Krajowej Rady Komorniczej oraz na portalu biura komorniczego prowadzącego proces egzekucji. Udział w aukcji ma prawo wziąć każdy, jednak wymagana jest zgoda komornika.

Zakup nieruchomości

Sprzedaż zarekwirowanych dóbr obywa się na drodze publicznej licytacji organizowanej w sądzie i prowadzonej przez komornika. Podczas procesu podawana jest charakterystyka przedmiotu, suma rękojmi, zasady zakupu, oraz cena i termin jej uiszczania. Proces licytacji rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej, minimalnej wysokości postępowania oraz wezwania do licytowania. W czasie trwania aukcji uczestnicy ustnie przekazują swoje oferty, które są wyższe o co najmniej 1%. Wygrywa ten, który poda najwyższą cenę. Zakupu mieszkania można dokonać według tych samych zasad. Chętny musi udać się na wskazaną licytację i podać cenę, która przebije wszelkie inne propozycje. W ten sposób może dokonać cennego zakupu za niewielką cenę.

Licytacja to ciężkie chwile dla dłużnika oraz okazja do okazyjnego zakupu nieruchomości. Chcąc dokonać zakupu mieszkania wystarczy śledzić poczytania biura komorniczego, zdobyć zgodę od komornika na udział w licytacji, udać się na proces i podać ofertę przebijającą inne. Dzięki temu możliwe jest dokonanie zakupu nieruchomości po niewielkiej cenie. Informacje na temat licytacji dostępne są również na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.