złom
3 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Jak działają skupy złomu?

Skupy złomu znajdują się niemal w każdym mieście. Są niezwykle ważnym miejscem, gdyż w nich można legalnie i bezpiecznie pozbyć się zbędnych odpadów. Ich głównym zadaniem jest przetworzenie otrzymanego złomu i jego sprzedaż. Są to działania mające na celu ochronę środowiska, poprzez wpływ na zmniejszenie konieczności wydobycia metali. Jak dokładniej funkcjonują? Jakie elementy przyjmują? Oto, co warto wiedzieć.

Co przyjmują skupy złomów?

Do złomu możemy zaliczyć wszystkie zbędne metalowe odpady, które powstają w domu, ale też dużych zakładach przemysłowych. Oddając je do skupu, można zadbać o środowisko. Firmy przyjmują przede wszystkim wszystkie elementy stalowe i żeliwne, np. grzejniki, ale też metale kolorowe niezawierające żelaza, takie jak miedź, brąz czy cynk. W zależności od zakresu prowadzonej działalności mogą także przyjmować elektrośmieci, samochody, tworzywa sztuczne czy też makulaturę. Specjalista ze skupu Menesiak Surowce Wtórne zaznacza, że część rzeczy może nie zostać przyjęta. Nie jest to miejsce, w którym można sprzedać np. tory kolejowe, dekle studzienek czy znaki drogowe – jest to bowiem złom pozyskany najczęściej w sposób niezgodny z prawem.

Dlaczego warto przetwarzać metal?

Ogromną zaletą metali jest możliwość ich wielokrotnego przetwarzania przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych właściwości. Najpopularniejszym materiałem poddawanym recyklingowi jest stal.

Warto decydować się na oddawanie zbędnych rzeczy na skup złomu, gdyż ich przeróbka pozwala zachować zasoby naturalne i zużyć mniej energii, niż w momencie produkcji nowych elementów. Przekłada się to również na ochronę środowiska, gdyż do atmosfery przedostaje się mniejsza ilość substancji szkodliwych. Szacuje się, że rocznie przetwarzane jest nawet 400 milion ton tego materiału na całym świecie!

Jak przetwarza się metal?

Warto wiedzieć, że samo zgromadzenie elementów na skupie złomu nie jest wystarczające. Konieczne jest jego posortowanie i przygotowanie do przetwarzania. Wykorzystuje się do tego magnesy i czujniki, które pozwalają oddzielić metal. Kolejnym krokiem jest ich rozdrobnienie, co pozwala na przeprowadzanie procesu topienia w niskiej temperaturze. Do realizacji tego etapu wykorzystuje się dużych rozmiarów piec, w którym czas przerobu może zająć nawet kilka godzin. Ważnym krokiem jest również czyszczenie materiału dokonywane za pomocą elektrolizy. Ostatni moment to schłodzenie i zestalenie metali oraz uformowanie w konkretne kształty. Powstałe elementy są ponownie sprzedawane przedsiębiorstwom.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie odpady, które nie nadały się do powtórnego przetworzenia w skupie złomu, są odpowiednio utylizowane, tak by nie stwarzały zagrożenia dla środowiska. Ponadto, jeśli firmy prowadzące taką działalność w trakcie oczyszczania złomu znajdują się części np. sprawne do samochodów, maszyn czy urządzeń, często sprzedają je, umożliwiając innym dokonanie niezbędnych napraw niższym kosztem.