Wskaźnik temperatury
19 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak działają cyfrowe wskaźniki temperatury?

Wskaźniki to narzędzia do wyświetlania informacji na temat mierzonych wielkości fizycznych lub elektrycznych. Ze względu na sposób prezentacji wyświetlanych informacji, można je podzielić na analogowe, cyfrowe oraz cyfrowe z bargrafem. Wskaźniki cyfrowe korzystają z analogowych i cyfrowych technologii przetwarzania sygnałów pomiarowych. Mogą być dostosowane do wyświetlania wartości jednego lub wielu parametrów.

W zależności od przeznaczenia, możliwy jest wybór wskaźnika dedykowanego do pomiaru wielkości fizycznych, tj. temperatura, ciśnienie lub prędkość obrotowa. Dobierając wskaźnik cyfrowy temperatury należy pamiętać o wyborze jednostki, w jakiej będzie mierzona. Produkowane są wskaźniki temperatury mierzonej w kelwinach, stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

Wskaźniki temperatury posiadają wyświetlacze oraz wyjścia alarmowe, które służą do sygnalizowania krytycznych stanów zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, w stosunku do wartości pożądanej. Wskaźnik działa dzięki połączeniu go z układem pomiarowym temperatury. Przetwornik analogowo-cyfrowy, znajdujący się w układzie, przekształca temperaturę na wielkość elektryczną, przekazując informacje o temperaturze do wskaźnika. Następnie jest ona wyświetlana na wskaźniku – wyjaśnia specjalista z firmy Promet.

Zasady działania przetworników analogowo-cyfrowych

Przetworniki analogowo-cyfrowe przekształcają informację o podanej wielkości fizycznej, z postaci analogowej na cyfrową. Sygnał analogowy jest ciągły w czasie, dlatego należy przetworzyć go na ciąg liczb. Proces składa się z trzech etapów:

  • próbkowania – cykliczne odbieranie próbek sygnału analogowego i rejestracja ich chwilowych wartości,
  • kwantowania – przypisanie najbliższego poziomu kwantowania każdej próbce, potocznie można nazwać to procesem zaokrąglenia wartości,
  • kodowania – każda próbka sygnału ma przypisane słowo kodowe, które stanowi cyfrowy, zazwyczaj binarny, zapis określonego poziomu kwantowania.

Jakie wyświetlacze stosowane są w cyfrowych wskaźnikach temperatury?

Typ wyświetlacza jest istotną częścią cyfrowych wskaźników temperatury. Najczęściej wykorzystywane są wyświetlacze LED, zbudowane z diod emitujących światło, charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz łatwością produkcji.

Wybierając odpowiedni wyświetlacz warto zwrócić uwagę na:

  • wielkość wyświetlanych cyfr – dobór w zależności od odległości, z jakiej ma być widoczny pomiar,
  • liczbę segmentów – im większa ilość segmentów, tym więcej przedstawionych na nim danych, większa czytelność,
  • liczbę cyfr – ma wpływ na poziom dokładności wyświetlanej wartości.