7 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie cieszące się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowanie, szczególnie wśród właścicieli domów położonych w gminach nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Dzięki własnej oczyszczalni możemy znacząco zmniejszyć koszty eksploatacyjne domu i nie wiąże się to ze szkodą dla środowiska naturalnego. Jak działa taka oczyszczalnia?

Zasada działania oczyszczalni biologicznej

Zadaniem oczyszczalni biologicznej jest rozłożenie ścieków bytowych na proste i nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które następnie mogą być odprowadzane do gruntu, rowu melioracyjnego lub rzeki. Proces oczyszczania:

Ścieki surowe grawitacyjnie dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje redukcja zawiesin poprzez sedymentację (np. piasek), oraz tłuszczy poprzez flotację. W tym miejscu substancje stałe i inne odpady osiadają na dnie zbiornika, gdzie pozostają do czasu usunięcia. Sklarowane w osadniku wstępnym ścieki, przepływają do dwóch reaktorów, gdzie następują procesy tlenowego rozkładu pozostałych zanieczyszczeń.

Do każdego z dwóch bioreaktorów powietrze wtłaczane jest przez układ sprężarka-dyfuzor. Umieszczone na dnie dyfuzory mają za zadanie dostarczenie tlenu w postaci drobnych pęcherzyków do złoża biologicznego wykonanego z kształtek. Dzięki zagwarantowaniu warunków tlenowych na kształtkach wytwarza się błona biologiczna (biomasa) składająca się z mikroorganizmów tlenowych oczyszczających ściek. Przepływ w oczyszczalni jest grawitacyjny. Wypływ ścieku oczyszczonego do odbiornika, jest uwarunkowany dopływem ścieku surowego do oczyszczalni.

W ostatniej fazie oczyszczania, ściek przepływa przez osadnik wtórny, którego zadaniem jest wyłapanie osadu nadmiernego powstałego w reaktorach. Część osadu nadmiernego, jest w stałych odstępach czasowych zawracana do osadnika wstępnego gdzie zachodzi proces denitryfikacji. We wcześniej ustalonych odstępach czasu część osadu i oczyszczonego ścieku zawracane są do osadnika wstępnego do dodatkowego oczyszczania.

Oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni. Mogą one być wprowadzone do cieków lub gruntu za zgodą odpowiednich urzędów.

Zasada działania oczyszczalni ekologicznej- drenażowej

W oczyszczalniach ekologicznych tzw. oczyszczalniach drenażowych, beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku szamb ekologicznych( oczyszczalni ekologicznych )jest tlenowe (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

Różne rodzaje oczyszczalni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to dość rozbudowana technologia – istnieje kilka różnych technologii ich wykonywania, choć zasada każdej z nich jest podobna. Najpopularniejszym rodzaje oczyszczalnie są oczyszczalnie drenażowe tzw. szamba ekologiczne

Ich popularność wynika przede wszystkim z prostoty wykonania, małej awaryjności i niskiej ceny – mówi przedstawiciel firmy Bio-HydretDrenaż to zazwyczaj komplet rur PCV z nacięciami o średnicy około 110 mm, przez który szara woda wypływająca z osadnika gnilnego stopniowo przedostaje się do gruntu tzw. oczyszczanie tlenowe. Najpowszechniej stosuje się drenaż rozsączający, choć należy pamiętać, że wymaga on gruntu o odpowiedniej przepuszczalności oraz odpowiedniej ilości miejsca na terenie posesji. Jeśli grunt na naszej działce nie należy do przepuszczalnych, rozwiązaniem jest wykonanie drenażu z wymianą gruntu bądź wykonanie drenażu rozsączającego w nasypie.

Poza oczyszczalniami drenażowymi możemy również zdecydować się na oczyszczalnie biologiczne, bądź biologiczno -chemiczne.  Ich zaletą jest fakt, że bez względu nie ogranicza ich na rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych czy wielkość dostępnego terenu możemy dobrać odpowiedni rodzaj odprowadzenia w pełni oczyszczonych ścieków. Z drugiej strony są rozwiązaniami droższymi, ale zyskujemy czystą wodę i pewność że dbamy o nasze środowisko. Czy Warto? Warto bo na ten rodzaj oczyszczalni możemy pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.