dochodzenie-odszkodowania
4 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Jak dowieść szkody w wyniku cudzego zaniechania?

Zaniechanie lub nieprawidłowe wypełnianie obowiązków przez osoby trzecie może skończyć się dla nas poważną szkodą, zarówno materialną, jak i zdrowotną. Jakie sytuacje można uznać za skutki czyjegoś zaniechania? Jak możemy domagać się odszkodowania w takich okolicznościach? Podstawowe informacje na ten temat przedstawione zostały w tym artykule.

Co oznacza szkoda w wyniku zaniechania?

Za szkodę wynikającą z cudzego zaniechania uważa się każdą sytuację, w której ponieśliśmy jakąś wymierną stratę, której bezpośrednią przyczyną jest nieprawidłowego wykonywanie przez kogoś jego obowiązków lub całkowite ich zaniechanie. Oto kilka przykładów takich sytuacji:

  • Złamania kości w wyniku poślizgnięcia na oblodzonym chodniku – każdy właściciel chodnika dla pieszych, zarówno osoba prywatna, gmina, jak i zarząd dróg, ma obowiązek zadbać o systematyczne odśnieżanie chodnika i inne zabezpieczenie go przed poślizgnięciami, np. poprzez rozsypywanie piasku.
  • Uszkodzenia samochodu przez spadające obiekty, np. gałęzie – jeśli gałąź spadła na nasze auto nie w wyniku działania czynników niezależnych, np. silnego wiatru, lecz w wyniku choroby czy spróchnienia drzewa, oznacza to, że właściciel drzewa (np. zarządca drogi, przy którym drzewo stoi) ponosi odpowiedzialność za swoje zaniechanie.
  • Błędy lekarskie.
  • Szkody wynikające z niewłaściwego wykonania zleconych prac – np. nieprawidłowo wykonanych remontów.

Jak dowieść szkody?

Jeśli w wyniku cudzego zaniechania spotkała nas bądź kogoś z naszych bliskich szkoda – uszczerbek na zdrowiu bądź strata materialna – powinniśmy przede wszystkim zadbać o szczegółowe udokumentowanie okoliczności takiego wypadku. Jak to zrobić?

W dzisiejszych czasach podstawowym dowodem, który możemy zdobyć sami, jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej zdarzenia – wyjaśnia prawnik kancelarii Adversum, specjalizującej się w tego typu sprawach. – Większość z nas posiada telefony komórkowe wyposażone w aparat, zdjęcia zrobione przy ich pomocy są akceptowane jako dowód. Im szczegółowiej przedstawimy całe zdarzenie za pomocą zdjęć, tym lepiej.

Drugim istotnym dowodem jest pozyskanie świadków, którzy mogliby opisać okoliczności całego zdarzenia.

Dokumentacja uprawnionych służb

W uzasadnionych przypadkach, np. wypadków, w których ucierpiało nasze zdrowie, konieczne będzie wezwanie stosownych służb, np. pogotowia. Jest to niezwykle istotne, ponieważ przybywający na miejsce zdarzenia przygotowują protokół zdarzenia, przedstawiają między innymi gdzie i kiedy doszło do wypadku, a także jaka była jego przyczyna. Tak samo postępują wezwani policjanci i strażnicy miejscy. Taki protokół stanowi bardzo ważny dowód w sprawie przeciw winowajcy.

Dlaczego dokumentacja powinna być dokładna?

Im bardziej szczegółowa dokumentacja wypadku, tym większe szanse, że uzyskamy odszkodowanie za naszą stratę – ubezpieczyciele, a także podmioty oskarżane o zaniechania zwykle szukają luk w dokumentacji, aby stwierdzić, że nie ponoszą odpowiedzialności za wypadek. Z drugiej strony dokumentacja pozwoli nam konkretnie ustalić winowajcę – jest to szczególnie istotne w przypadku wypadków na drogach i chodnikach.