krowy
27 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak dobrać pojemność paszowozu do potrzeb?

Sposoby dawkowania pasz dla bydła zależą przede wszystkim od stanu fizjologicznego zwierząt w gospodarstwie (takiego jak laktacja, zasuszenie), aktualnej wydajności, systemu utrzymania, wielkości stada, wielkości poszczególnych grup technologicznych, a także od rodzaju skarmianych pasz. Osiągnięcie wysokich wydajności krów mlecznych wymaga od hodowcy odpowiedniego przygotowania i podania pasz tak, aby zwierzęta zjadły ich jak najwięcej i dobrze je wykorzystały. Jak dobrać odpowiednią pojemność paszowozu do potrzeb danego gospodarstwa?

W jakim celu stosuje się paszowozy?

Żywienie krów mlecznych zestawami pełnodawkowymi wymaga posiadania w gospodarstwie odpowiedniego sprzętu, czyli wozu paszowego. Rozwiązania technologiczne stosowane w paszowozach nowej generacji pozwalają na pobieranie poszczególnych składników dawki pokarmowej np. kiszonek z silosów, a po dodaniu innych komponentów (przykładowo siana, paszy treściwej) składniki są cięte i dokładnie mieszane. Ilość poszczególnych pasz jest zgodna z wcześniej przygotowaną recepturą i dokładnie zważona. Tak przygotowana mieszanka podawana jest na stół paszowy w oborze.

Zaletą wozu paszowego jest zwiększenie ekonomiki hodowli bydła. Posiadanie tej maszyny w swoim gospodarstwie skraca czas potrzebny na przygotowanie i zadawanie pasz, a zastosowanie w żywieniu dawek pełnoporcjowych zwiększa wydajność krów, co przekłada się na zyski. Ostateczna decyzja o zakupie wozu paszowego powinna być poprzedzona analizą kilku czynników, które pomogą wybrać konkretny model.

Jak dobrać pojemność paszowozu?

Przed zakupem należy wiedzieć jakiej pojemności wozu paszowego potrzebuje właściciel gospodarstwa, dlatego przy wyborze powinien uwzględnić: wielkość stada, system żywienia, wielkość dziennej dawki pokarmowej, liczbę i wielkość grup technologicznych, częstotliwość dawania paszy w ciągu dnia oraz planowany kierunek rozwoju gospodarstwa i powiększenia stada.

Jak wskazuje ekspert z firmy Ata – Technik, będącej generalnym dystrybutorem maszyn rolniczych Tosun: Z danych naukowych wynika, że próg opłacalności zakupu wozu paszowego to stado o wielkości 40 sztuk krów. W gospodarstwach posiadających średniorocznie od 20 do 50 krów mlecznych sprawdzają się najmniejsze dostępne na rynku wozy paszowe o pojemności od 3 do 5 m3, niezależnie od liczby grup żywieniowych oraz częstotliwości zadawania paszy w ciągu dnia.

Obliczanie pojemności wozu paszowego nie zawsze jest wykonywane na podstawie stada krów mlecznych. Często jako podstawę do kalkulacji brane są wymagania dla stada jałówek, które wymagają dużych ilości paszy włóknistej.

Wozy paszowe w odróżnieniu od innych maszyn rolniczych w gospodarstwie mlecznym używane są codziennie. Skrzynia ładunkowa paszowozu, ze względu na codzienny kontakt z kwasami wydostającymi się z kiszonek i sianokiszonek podczas ich rozdrabniania, powinna być wykonana ze stopów metali odpornych na korozję i pokrytych specjalnymi, trudnymi do zdarcia matami.