Człowiek w masce filtracyjnej
22 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Jak dobrać filtr do maski?

Odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych w niebezpiecznych warunkach jest bardzo ważne, bo przecież oddychanie to podstawowa czynność, która zapewnia nam funkcjonowanie. Do zabezpieczania dróg oddechowych wykorzystujemy dziś przede wszystkim filtry i pochłaniacze, które umieszczane są w maskach oraz aparatach oddechowych. Jak dobrać filtr do maski, by pełniły kompatybilny zestaw ochronny?

Różne modele masek twarzowych do aparatów powietrznych

Zacznijmy od tego, że niebezpieczne warunki, o których wspomnieliśmy we wstępie, to nie tylko warunki, które kojarzymy z pracą strażaków i ratowników; to nie tylko wysokie temperatury i pochodne pożarów. To także szkodliwe dla naszego układu oddechowego toksyny, środki chemiczne, gazy, aerozole, pyły, dymy, jak również opary i mgły, w których trudno się oddycha. Co więcej: maski twarzowe do aparatów powietrznych chronią także nasze twarze przed uszkodzeniami mechanicznymi, chronią nasz wzrok i zapewniają odpowiednio szerokie pole widzenia. Maski twarzowe do aparatów powietrznych występują w wielu modelach, które można dopasować do charakteru wykonywanej pracy – jak mówią nam przedstawiciele dystrybutora masek filtracyjnych i aparatów powietrznych, firmy AGPOL z Torunia. Dobór filtra do maski w dużej mierze zależy od jej rodzaju i warunków, w których ma pracować.

Kryteria doboru filtra do maski

Maski twarzowe co prawda stanowią pewną grupę, kategorię produktów, jednak to na tyle indywidualne sprzęty OUO (Ochrony Układu Oddechowego), że dobór filtrów należy również rozpatrywać indywidualnie, mając oczywiście na uwadze warunki pracy. Mówiąc ogólnie, przy doborze właściwej ochrony dróg oddechowych uwzględniamy kilka najważniejszych czynników. To rodzaj substancji niebezpiecznej, forma zanieczyszczeń, stężenie substancji niebezpiecznej, ilość tlenu we wdychanym powietrzu i kryterium, czy substancja niebezpieczna ma woń i/lub smak. Gdy określimy, że potrzebujemy maski filtracyjnej, w pierwszej kolejności obliczamy minimalną wartość wskaźnika ochrony, dzieląc stężenie substancji przez NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie, średnią wartość ważoną stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, pracy przez okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika. Sprzęt z odpowiednią maską i odpowiednim filtrem musi mieć wyższą wartość wskaźnika ochrony AFP (skrót od angielskiego Assigned Protection Factor), spodziewanego wskaźnika ochrony. AFP to poziom ochrony układu oddechowego w miejscu pracy, który rzeczywiście może zostać osiągnięty. Wybierając odpowiedni filtr do maski, zwróćmy też uwagę na klasę, która oznacza skuteczność filtracji.