20 kwietnia 2021

Kategoria:
Inne

Jak dobiera się ochronniki słuchu do natężenia hałasu na stanowisku pracy?

Dobór ochronników słuchu to nie wyłącznie zapewnienie wygody pracownikom i pracowniczkom, ale przede wszystkim ochrona ich zdrowia. Źle dopasowane, nie będą spełniały swojej funkcji i mogą spowodować poważne szkody. Przy ich wyborze, oprócz poziomu hałasu, musimy wziąć pod uwagę również kilka innych, równie ważnych, czynników. Jak zrobić to prawidło oraz których elementów nie pominąć? Wyjaśniamy w artykule.

Czym są ochronniki słuchu i w jakim celu się je stosuje? 

 Ochronniki słuchu są środkami służącymi do zabezpieczenia naszego słuchu przed zagrażającym mu hałasem. Jest ich kilka rodzajów i w zależności od konkretnego typu hałasu czy stanowiska pracy, należy dobrać odpowiedni. Poza wyglądem, którym się różnią, mogą posiadać także dodatkowe funkcje np. wmontowane radio, lub umożliwiać ich użytkownikom i użytkowniczkom regulowanie wyciszania dźwięków, czyli tzw. tłumienia.

Jak sama nazwa wskazuje, pozwalają na ochronę słuchu, która w warunkach wykonywanej pracy, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Niektóre wysokie dźwięki oraz hałasy przekraczające dozwoloną normę decybeli, są szczególnie niebezpieczne. Oprócz nieprzyjemnych dolegliwości, jak np. bóle głowy czy nudności, potrafią spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie słuchu. W takich okolicznościach pracodawca powinien zapewnić możliwie największą redukcję hałasu. Jeśli mimo tego przekracza ona dozwoloną normę – musi wyposażyć przebywających tam ludzi w osłonę przed szkodliwymi dźwiękami – wyjaśnia ekspert z LBG Piotr Gawin Monika Gawin s.c., firmy zajmującej się pomiarami hałasu, z siedzibą w Warszawie.

Obowiązek pracodawcy dotyczący ochrony przed hałasem reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokładniej Rozdział 5 „Ochrona przed hałasem”:

  • 79.1. Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić:

1) ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas;

2) zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie; […]

Jak dobrać odpowiednie ochronniki słuchu? 

Na rodzaj ochronników wpływa kilka istotnych elementów. Przede wszystkim, musimy wziąć pod uwagę natężenie dźwięku. W tym celu należy wykonać specjalistyczne pomiary hałasu, które pomogą nam ustalić parametry. Oprócz tego, musi być znany również jego poziom już w ochronnikach. Zbyt słabe tłumienie, może bowiem nie spełnić funkcji i nie eliminować zagrożenia dla zdrowia, natomiast zbyt duże, przeszkadzać w wykonywanej pracy. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich środków zabezpieczających na podstawie otrzymanego wyniku.

Poza dobieraniem ochronników według wartości natężenia dźwięku, trzeba wziąć również pod uwagę jego rodzaj. W zależności od tego, czy dźwięk jest stały, czy jego duże nasilenia występują sporadycznie, eksperci mogą zadecydować o innych typie ochronników.

Zmierzenie poziomu hałasu, ustalenie parametrów oraz rodzaju dźwięku, to jedno. Kolejną rzeczą, która także musi zostać uwzględniona jest typ wykonywanej pracy i strój roboczy. Dlaczego jest to istotne? Jeżeli niezbędnym do pełnienia czynności zawodowych w danym środowisku jest posiadanie np. hełmu, będzie miało to wpływ na wybór modelu ochronników. Nie mogą bowiem ze sobą kolidować i tym samym powodować zagrożenia. Inną kwestią jest również możliwość ich bezpiecznego umieszczania . Praca związana z dużą ilością pyłu i brudu, zapewne uniemożliwi nam wybór zabezpieczeń wkładanych bezpośrednio do uszu.

Podsumowując, dobierając ochronniki słuchu, musimy być zaznajomieni z dopuszczalnymi normami hałasu w danym środowisku, a także wytycznymi BHP. Nie posiadając wystarczającej wiedzy w tej dziedzinie, może być nam trudno dopasować te właściwe, które rzeczywiście będą dobrą zasłoną. Dlatego też najlepiej w takiej sytuacji zdecydować się na pomoc doświadczonej osoby lub firmy, która po zbadaniu niezbędnych elementów i ustaleniu parametrów, dostosuje najlepszą ochronę.