4 czerwca 2019

Kategoria:
Inne

Jak dbać od filtr DPF? Porady i wskazówki

Filtr cząstek stałych jest obecnie obowiązkowym elementem wyposażenia każdego samochodu z silnikiem Diesla. Jego zadaniem jest zatrzymywanie fizycznych drobinek, jakie powstają w wyniki spalania częściowo przetworzonego oleju napędowego. Efektem filtrowania jest zmniejszenie ich emisji do atmosfery. Aby filtr DPF długo zachowywał sprawność, konieczne jest odpowiednie zadbanie o niego.

Budowa i funkcje filtra DPF

DPF to skrót od angielskiej nazwy „Diesel Particulate Filter”. Sugeruje ona jednoznacznie przeznaczenie filtra, które zostały stworzone specjalnie z myślą o silnikach Diesla. Są one jednak montowane również w silnikach benzynowych. Element został zaprojektowany tak, aby jego powierzchnia właściwa była możliwie jak największa. Dzięki temu wzrasta też efektywność filtra i przedłuża się jego czas eksploatacji. Moduł wykonuje się z metalu lub materiału ceramicznego, które są na wysokie temperatury. Najważniejszą funkcją filtra DPF jest zbieranie cząstek sadzy, które nie uległy całkowitemu spaleniu w komorze silnika. Cząsteczki te dodatkowo absorbują różne związki chemiczne będące produktami spalania oleju napędowego lub benzyny. Są to głównie tlenki metali i węglowodory aromatyczne. Zatrzymywanie tych zanieczyszczeń sprzyja ograniczaniu powstawania warstwy gazów i pyłów o tzw. niskiej emisji. Unoszą się one na wysokości do 40 m i stanowią grupę najbardziej szkodliwą dla ludzi i środowiska naturalnego.

Jak przedłużyć skuteczność filtra DPF?

Jak każdy filtr, również DPF, zbierając cząstki mechaniczne zapycha się i traci swoją wydajność. Wówczas jest konieczna jego regeneracja lub kosztowna wymiana, w których specjalizuje się firma Regeneracja Filtra Cząstek Stałych DPF FAP z Wrocławia. Na żywotność filtra można wpływać, stosując kilka zasad, o których powinien pamiętać każdy użytkownik pojazdu z takim modułem.

  1. Systematyczna wymiana filtra powietrza – o intensywności spalania paliwa decyduje ilość dostarczanego tlenu. Zapchany filtr powietrza ogranicza jego przepływ. W konsekwencji paliwo spala się w mniejszym stopniu i silnik generuje więcej dymu. Zawarte w nim cząstki sadzy szybciej zapychają filtr DPF.
  2. Sprawny zawór recyrkulacji spalin EGR – awaria tego modułu lub jego zacięcie się w jednej pozycji mogą powodować zwiększenie emisji dymu. Konieczne jest kontrolowanie stanu zaworu i okresowe usuwanie z jego wnętrza nagaru.
  3. Silnik w dobrej kondycji – dbanie o dobry stan silnika jest niezbędne nie tylko z uwagi na trwałość filtra DPF, ale również na ograniczenie ryzyka awarii i wysoki komfort jazdy. Silnik w złym stanie technicznym jest też droższy w eksploatacji. Na stan filtra wpływają m.in. drobne nieszczelności czy wysoki poziom zużycia oleju.
  4. Paliwo ze sprawdzonych źródeł – na poziom emisji sadzy i innych zanieczyszczeń, które zapychają filtr DPF wpływa też jakość paliwa. Jeśli pochodzi ono z niesprawdzonych źródeł, może zawierać wiele domieszek, a jego spalanie spowoduje wysoką emisję dymu.
  5. Wietrzenie filtra poza miastem – wysokie spalanie paliwa jest znamienne dla jazdy w mieście i częstego stania na światłach czy w korkach. Aby przedłużyć żywotność filtra DPF, warto raz w tygodni wybrać się na kilkukilometrową przejażdżkę na podmiejskie trasy lub autostradę.

Na stan i czas eksploatacji filtra cząstek stałych wpływają też czynniki takie jak niesprawna turbosprężarka czy chip tuning. Każde zaniedbanie, które obejmuje układ paliwowy pojazdu, może przekładać się na gorszą jakość spalania paliwa. Większe dymienie oznacza więcej sadzy i szybsze zużycie filtra. Przy zachowaniu wspomnianych zasad można odsunąć potrzebę regeneracji o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.