24 października 2020

Kategoria:
Inne

Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw?

Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw nie jest sprawą prostą. Należy spełnić wiele warunków, aby faktycznie można było uznać go za miejsce  bezpieczne dla dzieci i przystosowane do ich potrzeb. Warto też pamiętać o tym, że korzystanie z placów zabaw pozwala ustrzec dzieci przed przebywaniem w otoczeniu nieodpowiednim, a nawet niebezpiecznym dla nich takim, jak np. place budowy czy nasypy kolejowe.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw takie, jak huśtawki, zjeżdżalnie czy ścianki wspinaczkowe oraz cała jego nawierzchnia podlegają wymogom europejskiej dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Normy te nie obejmują aspektów takich, jak czystość, konserwacja roślinności czy ogrodzenia. Tego rodzaju zagadnienia są regulowane przez przepisy krajowe, najczęściej lokalne.

Jak zaaranżować bezpieczną strefę zabaw dla dzieci?

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni placu zabaw czyni to miejsce nie tylko atrakcyjnym dla dzieci. Odpowiednio zaaranżowany teren będzie również bezpieczny, co jest niezaprzeczalnie najważniejsze, szczególnie dla rodziców maluchów, które dopiero zaczynają bywać na placach zabaw.

Aby miejsce było komfortowe i bezpieczne, warto wyznaczyć strefy dla dzieci młodszych i dla tych starszych. Większe dzieci są zdecydowanie bardziej aktywne w czasie zabawy i dobrze byłoby zapewnić im osobną przestrzeń, aby nie stwarzały zagrożenia dla maluchów – tłumaczy ekspert z firmy Budplay w Kiełczewie.

Na podstawie obserwacji zostały stworzone zasady, którymi warto się kierować podczas ustawiania urządzeń. Najczęściej oblegane przez dzieci huśtawki powinny być umieszone w takim miejscu, aby nie było przejścia za huśtającymi się dziećmi. Zjeżdżalnie natomiast powinny znajdować się w cieniu, o ile jest to możliwe, ponieważ w ten sposób uchronimy dzieci przed oparzeniem od nagrzanych od słońca, metalowych części konstrukcji. Karuzele i inne tego typu urządzenia powinny mieć minimum dwa metry pustej przestrzeni wokół siebie.

Bezpieczny montaż elementów wyposażenia komunalnego na placu zabaw

Poza urządzeniami przeznaczonymi do zabawy na placach zabaw znajdują się również elementy wyposażenia komunalnego takie, jak ławki, kosze na śmieci oraz ogrodzenie. Również one mają bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa. Ławka postawiona w miejscu, z którego można objąć wzrokiem cały plac zabaw, zapewni łatwy nadzór rodzicom nad ich bawiącymi się dziećmi. Istotne jest również, żeby ławka stała w takiej odległości od ogrodzenia, żeby starsze dzieci nie mogły z niej przeskakiwać przez płot. Kosze na śmieci pomagają utrzymać czystość, więc są niezbędne na placu zabaw. Powinny być dobrze przymocowane i być tak skonstruowane, żeby ich zawartość mogła opróżnić jedynie osoba do tego upoważniona. Ogrodzenie placu zabaw pełni niezwykle istotną rolę w zachowaniu bezpieczeństwa, szczególnie małych dzieci, oraz utrudnia wstęp zwierzętom. Wejścia powinny być tak zaplanowane, aby w razie wypadku zapewnić łatwy dojazd karetkom i na tyle szerokie, żeby pojazd pogotowia się w nich zmieścił.