11 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Jak czyścić separatory tłuszczu?

Specjalistyczne urządzenia, wykorzystywane do wstępnego oczyszczania ścieków, nazywamy separatorami. Ich stosowanie zapobiega wprowadzaniu do sieci kanalizacyjnej skrobi, olejów i wszelkiego rodzaju zapychających instalacje, tłuszczy. W wielu przypadkach – za przykład niech posłużą restauracje i przetwórnie spożywcze – montaż tej aparatury, wymagany jest przez prawo. W niniejszym tekście, skupimy się na niezwykle ważnej części eksploatacji separatorów tłuszczu, czyli ich czyszczeniu.

Zbierające się w dużych ilościach zanieczyszczenia, poważnie zagrażają całemu ekosystemowi. Dlatego też, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, używanie opisywanych maszyn jest obowiązkowe w każdym z miejsc, generującym ponadprzeciętną ilość tłuszczy. Za odstępstwo grożą zaś dotkliwe kary finansowe. Sam, pozostawiony sobie separator jednak nie wystarcza – niezbędne są usługi czyszczenia, a także utylizacji (unieszkodliwiania), oferowane przez wykwalifikowanych pracowników doświadczonych firm, takich jak chociażby podwrocławski BUDMAR.

Zasada działania separatora

Czym w dużym skrócie jest urządzenie, któremu poświęcamy artykuł? To odporny na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne, polietylenowy zbiornik, wykorzystujący działanie fizyki – w tym przypadku flotację. Lżejsze od wody tłuszcze, unoszą się na jej powierzchni, zaś wszelki powstały osad spada na samo dno rezerwuaru. Odpływ znajdujący się w środkowej części, pełni rzecz jasna rolę odprowadzającą.

Efektywność pracy sprzętu, można kontrolować, zamontowawszy uprzednio dedykowane przyrządy do pobierania próbek. Jest to mocno istotne, gdyż lepkie substancje – takie jak oleje roślinne i zwierzęce, wykorzystywane w gastronomii – z którymi będziemy mieć do czynienia, z łatwością osadzają się na ściankach oraz pozostałych podzespołach komory.

Częstotliwość czyszczenia

Wszystko tak naprawdę zależy od branży i indywidualnie występujących czynników. Miejsca najbardziej narażone na odkładanie się zanieczyszczeń to ubojnie i masarnie – tam właśnie, czyszczenie powinno odbywać się raz, a czasem nawet dwa razy w tygodniu. W innych przypadkach, zazwyczaj wystarczy ograniczyć się do jednego zabiegu na miesiąc. Podstawową zasadą będzie tutaj pilnowanie, by odseparowana warstwa nie przekroczyła pewnych, ogólnoprzyjętych norm.

Dbanie o drożność

Warto widzieć, że zaniedbanie tych działań doprowadzić może do prawdziwie fatalnych skutków – zatkanie przewodów nie należy do najprzyjemniejszych usterek. W żadnym wypadku, do naszego systemu, nie doprowadzajmy nieczystości pochodzących z toalet, a środków chemicznych zawierających chlor, a także jakichkolwiek większych substancji stałych. Zbagatelizowanie tych i podobnych ostrzeżeń, prowadzić może do całkowitego zablokowania przepływu, co niewątpliwe zrodzi konieczność kosztownego udrożnienia wykorzystywanej sieci.

Systematyczne dbanie o drożność i dokładne przeprowadzanie konserwacji, uchroni nasze urządzenie przed najgorszym. Pomóc w tym, może rzetelne prowadzenie stosownego dziennika kontroli.

Proces czyszczenia

Jedynie przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia, a przy tym dysponujące pojazdem asenizacyjnym, może się podjąć czyszczenia separatora tłuszczu. Usługa ta zakłada maksymalne spuszczenie znajdującej się w nim wody, jak również późniejsze, szczegółowe pozbycie się – z wszelkich elementów – nagromadzonych osadów. Po tych właśnie czynnościach, zbiornik zostaje ponownie napełniony czystą wodą. Całej tej procedurze towarzyszy oczywiście odbiór odpadów, które w najbliższym czasie zostaną skutecznie zutylizowane.