cięcie stali
7 czerwca 2021

Kategoria:
Inne

Jak ciąć stal, by nie generować zbędnych odpadów?

Dobrze zorganizowana gospodarka odpadami polega nie tyle na znalezieniu bezpiecznego, skutecznego sposobu ich utylizacji, co na ograniczeniu ich wytwarzania. Poszukiwanie bardziej ekologicznych metod produkcji przemysłowej służy zresztą nie tylko środowisku. Mniej odpadów z procesów technologicznych oznacza mniejsze zużycie surowców, a więc oszczędność dla przedsiębiorców.

Minimalizacja odpadów z obróbki wyrobów hutniczych

Dążenie do minimalizacji odpadów technologicznych w przedsiębiorstwie służy nie tylko ochronie środowiska naturalnego. Jak powiedzieliśmy już we wstępie, przyczynia się do znacznych oszczędności w firmie, które wynikają po pierwsze z mniejszego zużycia materiałów i surowców, a po drugie z redukcji nakładów finansowych potrzebnych na właściwe gospodarowanie odpadami, w tym na ich bezpieczne gromadzenie, składowanie i wreszcie utylizację. Zwiększeniu efektywności ekologicznej i ekonomicznej przedsiębiorstwa DBN, które stosuje metody minimalizacji odpadów, towarzyszy dodatkowa korzyść – poprawa warunków pracy. W jaki sposób osiągnięto takie rezultaty?

Automatyzacja procesów cięcia stali

Ręczne cięcie blach stalowych na elementy niezbędne do produkcji wyrobów hutniczych jest obciążone dużym ryzykiem błędu, a ilość generowanych odpadów może sięgać nawet kilkunastu procent materiału wsadowego. Najprostszym sposobem na minimalizację odpadów jest zastąpienie maszyn obsługiwanych ręcznie urządzeniami sterowanymi komputerowo. Rozwiązaniem optymalnym pod względem ekonomii i ekologii procesu jest sterowane numerycznie, gazowe i plazmowe wypalanie blach. Pracą takich obrabiarek kierują zaawansowane szablony CAD, co zapewnia precyzję procesu na każdym jego etapie: od rozmieszczania blach na stole roboczym po wycinanie elementów o zadanych wymiarach i kształtach, w pożądanych ilościach.

Zastąpienie maszyn obsługiwanych ręcznie przez obrabiarki CNC pozwala na zmniejszenie ilości złomu stalowego z procesów cięcia o co najmniej kilka procent. Nie mniej istotny jest fakt redukcji zużycia gazów technologicznych – bardziej efektywne wykorzystanie maszyn do cięcia gazowego pozwala na zmniejszenie zużycia tlenu i acetylenu o nawet kilkadziesiąt procent. Ponieważ cięcie na automatycznych obrabiarkach przebiega szybciej, dodatkową korzyścią ekologiczną jest ograniczenie zużycia energii potrzebnej do zasilania maszyn.

Automatyzacja procesów cięcia blach przekłada się na poprawę warunków pracy w zakładzie. Maszyny CNC generują mniej hałasu; ze względu na łatwiejszą obsługę (mniej czynności manualnych) zmniejsza się też ilość wypadków przy pracy oraz ryzyko występowania chorób zawodowych.