znak-towarowy
18 czerwca 2018

Kategoria:
Inne

Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej?

Znak towarowy to bardzo ważny element każdej działalności gospodarczej. Dzięki niemu nasz produkt jest rozpoznawalny na rynku. Zyskujemy również gwarancję, że nikt nie skopiuje naszego pomysłu. Rejestracja znaku towarowego na terenie Polski jest stosunkowo prosta; wystarczy zgłosić znak do Urzędu Patentowego. A jak to jest, jeśli chcemy zgłosić nasz znak na terenie całej Unii Europejskiej?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny i które odróżnia towary jednego przedsiębiorstwa od drugiego. W zakres znaków towarowych wchodzą nie tylko rysunki, całe wyrazy czy loga, ale także ornamenty, kompozycje kolorystyczne oraz formy przestrzenne. Co ciekawe, coraz częściej jako znaki towarowe rejestrowane są sygnały dźwiękowe oraz melodie. Jak zatem chronić nasz znak w Unii Europejskiej?

Unijny znak towarowy

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej jest ważna przede wszystkim dla tych podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie tylko na terenie Polski, ale i w innych krajach członkowskich Unii. Zapewnia on ochronę naszego logo na terenie wszystkich państw wspólnoty – doradza prawnik z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT.

Omawiany znak należy zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, który ma siedzibę w hiszpańskiej miejscowości Alicante. Dzięki  profesjonalnej pomocy kancelarii patentowej zgłoszenie znaku do rejestracji jest znacznie ułatwione.

Taka rejestracja musi być wykonana w jednym z języków urzędowych UE. Unijny znak towarowy ma jednolity charakter, przez co wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej, w tym również na terytorium Polski. W ten sposób nasz znak towarowy zyskuje jednakową ochronę w każdym z państw członkowskich.

Krok po kroku

Aby wiedzieć, jak odpowiednio chronić znak towarowy w Unii Europejskiej, warto prześledzić całą procedurę krok po kroku. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że właściciel takiego znaku, którym może być każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty prawa publicznego, powinien dokonać zgłoszenia na oficjalnym formularzu. Następnie jest ono badane pod względem formalnym, czyli, czy została za niego uiszczona odpowiednia opłata oraz czy nie występują przesłanki do odmowy akceptacji takiego wniosku. Może nim być na przykład brak odróżniającego charakteru. Jeśli nie występuje żadna przesłanka negatywna i urząd nie widzi przeszkód, by taki znak zarejestrować, następuje jego opublikowanie.

Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie należy do najtańszych. Zgłoszenie drogą elektroniczną wynosi 850 EUR, osobiście 1000 EUR. Wniesienie opłaty jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia wniosku przez Urząd. Rejestracja znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej jest jednak warta swojej ceny. Dzięki niej bowiem zyskujemy gwarancję ochrony naszego znaku na 10 lat, którą możemy następnie przedłużać, co wiąże się już z dużo mniejszymi kosztami.