inwentaryzacja zieleni
25 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Inwentaryzacja zieleni. Co obejmuje dokumentacja inwentaryzacyjna?

Pojęcie inwentaryzacji zieleni nie jest używane na co dzień. Jednak ten typ zliczania okazów drzew i krzewów przeprowadza się bardzo często. Taka inwentaryzacja jest wykonywana przy okazji wydawania pozwoleń na rozpoczęcie jakichkolwiek inwestycji na danym terenie. Tym bardziej jest to niezbędne w przypadku, gdy niedługo będzie przeprowadzana wycinka terenów zieleni. Jakie dokumenty tworzy się przy takiej inwentaryzacji?

Z czego składa się dokument z przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni?

Prawidłowo skonstruowany dokument z inwentaryzacji zieleni powinien posiadać przynajmniej trzy części. Pierwsza z nich to tabela okazów. Jest to wykaz wszystkich drzew i krzewów na danym terenie. Każda roślina ma tam dokładnie opisane parametry dendrologiczne, czyli między innymi obwód pnia, wysokość, obwód korony lub powierzchnię, jaką zajmuje krzew.

Następny element to dokładne opisy warunków terenowych obszaru inwentaryzowanego z uwzględnieniem roślin kolidujących z planami inwestycyjnymi. W tej części dokumentacji można też zamieścić propozycje i sugestie zabezpieczenia drzew czy krzewów oraz porady dotyczące ich pielęgnacji, konieczności przesadzenia w inne miejsce lub całkowitego usunięcia. W części opisowej znajdują się również fotografie okazów.

Ostatnim elementem dokumentacji z inwentaryzacji zieleni jest dokładna mapa całego obszaru z uwzględnieniem opisywanych uprzednio roślin i warunków terenowych.

Inwentaryzację przeprowadzają wyspecjalizowane firmy, takie jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose, które świadczą usługi na rzecz zarówno osób prywatnych, jak i deweloperów, urzędów gminnych i innych instytucji.

Do czego potrzebna jest dokumentacja dotycząca inwentaryzacji?

Tereny zieleni, zwłaszcza miejskie, wciąż ulegają przekształcaniu. Powstają nowe inwestycje, zarówno przemysłowe, jak i mieszkaniowe. Każdy z tego rodzaju planów zagospodarowania teren wymaga dokumentu z przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni. Stanowi on też podstawę do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew, a także do naliczenia opłat za takie czynności.

Inwentaryzacja zieleni nie zawsze, łączy się opłatami za wycinkę. Za wycięcie drzew nie płacą osoby fizyczne, o ile nie jest to związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to okazów, które nad ziemią nie przekraczają określonych obwodów pnia. Dokładne policzenie, opisanie i obmierzenie drzew są niezbędne do ustalenia warunków opłat za ewentualną wycinkę. Im dokładniejsze opisy, tym większa pewność, że sumy będą prawidłowo naliczone.