23 października 2019

Kategoria:
Inne

Integracja biznesowa od podstaw

Żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni. Prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej wymaga nie tylko przygotowania oferty atrakcyjnej z punktu widzenia klientów, ale też współpracy z innymi podmiotami biznesowymi. Bez względu na profil działalności firmy, do jej prowadzenia będzie konieczne nawiązanie relacji z innymi przedsiębiorstwami, chociażby w zakresie przygotowania zaplecza teleinformatycznego biura.

Relacje partnerskie w biznesie

O relacjach partnerskich w biznesie mówimy najczęściej w kontekście kontraktowania usług związanych z obsługą firmy, a więc czynności niezwiązanych bezpośrednio z głównym obszarem jej działalności. Najprostszym przykładem może być outsourcing obsługi księgowej. Zakłady produkcyjne korzystają z zaopatrzenia dostawców półproduktów oraz profesjonalnych serwisów maszyn, przedsiębiorstwa handlowe współpracują z firmami transportowymi itd. Oczywiście, relacje między klientem a usługodawcą w sektorze B2B mogą ograniczać się do samych transakcji, jednak decydując się na aktywną integrację biznesową w ramach przyjętej strategii firmowej, przedsiębiorca może sporo zyskać.

Podstawową formą integracji biznesowej jest tworzenie sieci biznesowych na partnerskich zasadach, opartych na współpracy, uczciwości i zaufaniu, a zaangażowanie w budowę trwałych relacji biznesowych jest korzystne dla obu stron. W takim układzie zleceniodawca zyskuje większą kontrolę nad procesami realizowanymi przez firmę zewnętrzną, zaś wykonawca usługi może budować stabilną bazę klientów, co ułatwia przewidywanie dalszych wyników finansowych i strategiczne planowanie. Nawiązanie partnerskich relacji między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami stwarza więc warunki do umacniania przewagi konkurencyjnej tych podmiotów na rynku.

Cele integracji biznesowej

Jednak firmy, które współtworzą sieć biznesową, nie muszą być powiązane wyłącznie w sposób formalny. Podstawowym celem integracji biznesowej jest wielokierunkowa współpraca, zmierzająca do realizacji konkretnych celów, niekiedy wykraczających poza strategiczne obszary działania przedsiębiorstw budujących sieć. Takim celem może być np. wdrażanie w konkretnych obszarach rynku kodeksu dobrych praktyk czy popularyzacja koncepcji CSR w Polsce. A zatem początkiem budowania sieci biznesowej nie zawsze jest współpraca oparta o konkretną umowę. Kiedy celem strategicznym powiązanych przedsiębiorstw jest realizacja przyjętej misji, sieć może powstawać np. w obrębie stowarzyszenia branżowego.

Innym sposobem na skuteczną integrację biznesową jest przystąpienie do programu Solidna Firma, którego uczestnicy dobrowolnie wyrażają chęć weryfikacji swoich przedsiębiorstw pod kątem rzetelności i uczciwości. Pozytywne przejście procesu weryfikacji skutkuje przyznaniem przedsiębiorstwu Certyfikatu Solidna Firma, co jest sygnałem dla innych uczestników rynku, że mają do czynienia z wiarygodnym kontrahentem.

Chcąc aktywnie uczestniczyć w lokalnym, ale też globalnym rynku, zdecydowanie warto podejmować wysiłek zmierzający do nawiązywania partnerskich relacji biznesowych. Partnerska współpraca między przedsiębiorcami niesie ze sobą wiele korzyści – umożliwia lepszą wymianę informacji, większy dostęp do nowych pomysłów i rozwiązań, a integracja biznesowa ułatwia znalezienie rzetelnych, niezawodnych kontrahentów.