29 lutego 2020

Kategoria:
Inne

Instalacje zraszaczowe i instalacje mgły wodnej – podobieństwa i różnice

Zabezpieczenia pożarowe to niezwykle znaczący temat. Zaprojektowanie i odpowiednie umiejscowienie takich instalacji w budynkach jest bardzo ważne, ponieważ to od tego zależy skuteczność i czas działania urządzeń przeciwpożarowych. Nowoczesne instalacje są w stanie zgasić pożar i obniżyć temperaturę, zanim ogień się rozprzestrzeni. Dowiedzmy się, jak działają takie instalacje i gdzie można je zastosować.

Urządzenia zraszaczowe mogą służyć do gaszenia pożarów lub jako urządzenia zabezpieczające sprzęt technologiczny przed zbyt dużym rozgrzaniem spowodowanym promieniowaniem cieplnym. Podstawowymi elementami urządzenia zraszaczowego są instalacje przewodów rurowych podłączone do źródła zasilania oraz zawór – automatyczny lub ręczny. W takich instalacjach na rurociągach, które rozprowadzają wodę umieszczane są zraszacze, które nie mają zamknięcia. Powoduje to, że woda trafia do wszystkich miejsc danego obszaru. Oprócz tego, że mogą być one stosowane do gaszenia wszystkich materiałów, które można ugasić wodą, nadają się również do gaszenia cieczy palnych o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Kiedy najczęściej używa się takich instalacji, tłumaczy specjalista z pirotoks.com.pl:

Instalacje zraszaczowe są w szczególności stosowane w obszarach, w których należy liczyć się z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. W takich wypadkach cały obiekt może być objęty działaniem stałych urządzeń gaśniczych innego rodzaju lub zabezpieczony gaśnicami, natomiast instalacja zraszaczowa skierowana jest na powierzchnię lub urządzenia najbardziej narażone na powstanie pożaru.

Instalacje mgły wodnej korzystają, jak sama nazwa wskazuje z drobnokropelkowej mgły wodnej, uzyskiwanej przez urządzenia wysokociśnieniowe i sprężone powietrze, a kropla takiego systemu ma nie więcej niż 0,2mm. Powszechny system gaśniczy z użyciem mgły wodnej składa się z: wysokociśnieniowej pompy, zaworów sekcyjnych, systemu rurociągów, tryskaczy mgłowych lub otwartych głowic mgłowych.

Co łączy, a co dzieli instalacje zraszaczowe i instalacje mgły wodnej?

Instalacje mgły wodnej w przeciwieństwie do instalacji zraszaczowych nie mają otwartego strumienia wody, tylko działają za pomocą drobnych kropelek wody. Ponadto instalacje mgły wodnej wytwarzają małe krople, które poprawiają wymianę ciepła, są również mniej odporne na błędy wykonawcze. Podczas gaszenia może wystąpić inertyzacja, czyli zapobieganie tworzeniu się atmosfer wybuchowych i zjawisk pożarowych, do której wystąpienia niezbędne jest parowanie wody i docieranie kropel do pożaru.  Mgła wodna powoduje znacznie mniejsze straty niż woda. Taką instalację możemy zastosować na statkach wycieczkowych, w biurach, czy w tunelach kablowych. Świetnie sprawdzi się do gaszenia łatwopalnych cieczy, oleju i urządzeń pod napięciem. Instalacje zraszaczowe można wykorzystać w elektrowniach, do chłodzenia zbiorników paliw oraz podobnie, jak instalacje mgły wodnej w miejscach użyteczności publicznej.