zanieczyszczenie powietrza rtec
8 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Ile rtęci kryje się w spalinach?         

Rtęć to substancja, która znalazła się na liście Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej toksycznych związków. Mimo tego, że w środowisku naturalnym występuje w niewielkich ilościach, spalanie paliw stałych powoduje jej dynamiczny wzrost w atmosferze. W efekcie nadmierne stężenie rtęci może mieć negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zdrowie i ludzkie życie. Skąd bierze się rtęć w powietrzu i jak można kontrolować jej poziom? Wyjaśniamy.

Jak powstaje rtęć w środowisku naturalnym?

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska jest przede wszystkim spalanie paliw stałych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, torf oraz drewno. Tego typu działania podejmowane są między innymi w przemyśle, hutnictwie, przemyśle energetycznym oraz w produkcji metali i cementu. Nie bez znaczenia pozostaje także wydobywanie złota, które stanowi problem na skalę światową.

Szacuje się, że dodatkowy i zarazem ogromny wpływ na emisję rtęci ma spalanie poza przemysłem, w gospodarstwach domowych. Mianowicie zgodnie z pomiarem rtęci w spalinach, do których niezbędne są analizatory rtęci dostępne w Atmoservice aż 57,8% zanieczyszczeń może pochodzić z wykorzystywania paliw stałych w domach, które pod wpływem spalania uwalniają do atmosfery niebezpieczną rtęć.

Obecnie poziom rtęci w atmosferze szacowany jest na około o 500% wyższy od poziomu naturalnego. W związku z tym rtęć może nie tylko występować w atmosferze, ale także będzie przenikać do gleb oraz wód. Jest to szczególny problem, ponieważ rtęć to silnie toksyczna substancja, która może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, krwionośnego, oddechowego oraz rozrodczego.

Jak obniżyć i kontrolować poziom rtęci w środowisku?

Pomimo tego, że w niektórych zakładach przemysłowych prowadzących proces spalania zostały wdrożone działania mające na celu obniżenie zawartości rtęci w atmosferze, wciąż obserwowane jest jej duże stężenie w środowisku naturalnym. Z tego powodu wszystkie przedsiębiorstwa powinny stosować się do odgórnych zaleceń, dzięki którym mamy szansę na redukcję emisji szkodliwej substancji do atmosfery. Między innymi w zakładach przemysłowych zasadne jest wykorzystywanie systemów ciągłego pomiaru rtęci w spalinach.