25 maja 2020

Kategoria:
Inne

Ile kosztuje czyszczenie komina przez kominiarza?

Choć ujrzenie kominiarza to tradycyjny symbol powodzenia, to wizyty związane z czyszczeniem komina wymagają poniesienia odpowiednich kosztów. Ich poziom zależy od zakresu wykonywanych usług, jednak warto pamiętać o tym, że zawsze jest to również inwestycja we własne bezpieczeństwo. Gromadzące się w kominie zanieczyszczenia czy powstające nieszczelności mogą zagrozić naszemu życiu i zdrowiu.

Dlaczego trzeba pamiętać o czyszczeniu komina?

Korzystanie z usług kominiarza to jedna z metod zapewnienia sobie bezpieczeństwa ze strony systemu kominowego i wentylacyjnego. Systematyczne czyszczenie kominów i przeglądy instalacji odprowadzającej i doprowadzającej świeże powietrze daje pewność, że wszystkie urządzenia działają prawidłowo, a życie i zdrowie użytkowników nie jest zagrożone. Regularne czyszczenie komina to również spełnienie wymogów przeciwpożarowych oraz ochrona przed sankcjami, które może nałożyć inspektor nadzoru budowlanego, zakład doprowadzający do budynku gaz albo sąd.

Przepisy przeciwpożarowe nakładają obowiązek wykonywania przeglądów kominiarskich. W ich ramach dokonuje się zarówno czyszczenia komina, jak i sprawdzenia działania oraz szczelności instalacji odpowiedzialnej za usuwanie dymu i spalin. Jeśli w budynku jest zamontowane urządzenie spalające węgiel lub drewno w dowolnej postaci, przegląd powinien być realizowany cztery razy w roku. Jest to konieczne, gdy w obiekcie używa się kotła centralnego ogrzewania, pieca, kuchni lub kominka podłączonych do przewodów kominowych – wyjaśnia przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich, specjalizującego się w obsłudze instalacji kominowych i kontroli urządzeń gazowych.

Czyszczenie komina jest potrzebne ze względu na osadzające się na ściankach komina uboczne produkty spalania węgla lub drewna. W pierwszym przypadku będzie to głównie sadza, w drugim substancje smoliste. Zarówno jedne, jak i drugie są niezwykle łatwopalne, mogą więc spowodować groźny w skutkach pożar. Pojawienie się ognia w kominie prowadzi do wytworzenia bardzo wysokiej temperatury, może się również wiązać z wybuchem lub pęknięciem czy nawet zawaleniem się komina.

Uszkodzenie lub zatkanie przewodu kominowego może też sprawić, że trujące składniki, w tym stanowiący śmiertelne zagrożenie czad, zaczną cofać się do środka urządzenia grzewczego i przedostawać się do wnętrza pomieszczeń.

Konieczność czyszczenia przewodów kominowych istnieje także wówczas, gdy w budynku eksploatowane są urządzenia gazowe lub spalające olej. W takiej sytuacji przegląd kominiarski będzie jednak potrzebny dwa razy w roku.

Jakie prace mogą być wykonane podczas czyszczenia komina?

Czyszczenie komina polega na mechanicznym usunięciu sadzy lub substancji smolistych osadzających się na jego wewnętrznych ściankach. Do czyszczenia przewodów kominowych jest wykorzystywana specjalna szczotka o kształcie dopasowanym do przekroju przewodu kominowego. Jest ona obciążana specjalnym ciężarkiem i opuszczana na mocnej lince. Podczas czyszczenia zanieczyszczenia opadają w dół komina. Po zakończeniu pracy prowadzonej od góry sadza i smoła jest wybierana z komina za pośrednictwem specjalnych drzwiczek rewizyjnych umieszczonych w jego dolnej części, czyli wyczystki.

Poza mechanicznym usuwaniem zanieczyszczeń przegląd kominiarski to także sprawdzenie, czy komin jest drożny i odpowiednio szczelny. Właściwa szczelność komina to nie tylko ochrona przed przedostawaniem się dymu do wnętrza budynku, ale również metoda na zapewnienie właściwego ciągu kominowego. W przewodach kominowych bez urządzeń wymuszających przepływ powietrza dym ulatuje ku górze dzięki różnicy ciśnień oraz gęstości powietrza ogrzanego, czyli opuszczającego kocioł, piec czy kominek, a znajdującego się wokół wylotu komina na dachu. Zaburzenie ciągu może prowadzić do wydostawania się dymu przez palenisko.

Do sprawdzania stanu i szczelności przewodów kominowych może być używana specjalna kamera pozwalająca na kontrolę całego przebiegu komina, wykrywanie szczelin czy miejsc, gdzie może powstać poważniejsze uszkodzenie. Poza tym kominiarze korzystają z analizatorów spalin, detektorów dymu i anemometrów.

Wykonanie fachowego przeglądu kominiarskiego wiąże się z koniecznością poniesienia jego kosztów. Ceny różnią się w zależności od skali niezbędnych prac oraz czynności dodatkowych, np. połączenia przeglądu kominiarskiego z kontrolą instalacji gazowej, czy działaniem wentylacji w ramach obowiązkowego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Rozpiętość kwot, jakie trzeba zapłacić, bywa więc spora, a najniższe opłaty wynoszą sto kilkadziesiąt złotych.

Warto jednak pamiętać, że cena za przegląd jest znikomym ułamkiem strat, jakie można ponieść w związku z wadliwie działającą instalacją kominową. W razie uszkodzenia budynku w wyniku pożaru komina ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, o ile poszkodowany nie przedstawi dowodów, na regularne przeprowadzanie kontroli kominiarskich. Dobrze też wiedzieć, że za brak przeglądu komina mandat może nałożyć również inspektor nadzoru budowlanego.