2 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Hale stalowe i żelbetowe – różnice

Produkcja, przetwórstwo, magazynowanie, rolnictwo – wszystkie te rodzaje działalności wymagają pomieszczeń przystosowanych do ich potrzeb. Funkcje te pełnią przede wszystkim hale. Dzisiejsza technologia pozwala stawiać je z materiałów żelbetowych bądź stali – niekiedy stosuje się oba rozwiązania w ramach jednego obiektu. Jakie są różnice między halą stalową a żelbetową? Na którą z nich lepiej się zdecydować?

Czas budowy

Jedną z najważniejszych kwestii, które należy poruszyć porównując ze sobą hale stalowe i konstrukcje żelbetowe jest proces budowy i czas jego trwania. Na czym polegając różnice pod tym względem?

Hale stalowe to konstrukcje prefabrykowane – wyjaśnia przedstawiciel firmy PromusOznacza to, że poszczególne elementy obiektu, między innymi konstrukcja nośna, ściany i dach wytwarzane są w zakładzie produkcyjnym, a następnie przewożone na plac budowy i na miejscu montowane. Taki model pozwala znacząco skrócić łączny czas potrzebny do postawienia kompletnego obiektu. Wynika to między innymi z faktu, że produkcji elementów nie są w stanie zakłócić warunki pogodowe, które mogą stać się poważną przeszkodą podczas budowy obiektu żelbetowego, odbywającej się w całości na otwartym placu budowy. Ponadto konstrukcje stalowe składają się z mniejszej ilości elementów, co znacząco przyspiesza czas postawienia całego obiektu.

Rozbudowa i demontaż

Kolejną ważną różnicą między halami stalowymi a żelbetowymi jest fakt, że te pierwsze można stosunkowo prosto rozbudować, przebudować lub zdemontować bez praktycznie żadnych strat surowca. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? W momencie, kiedy przedsiębiorstwo rozrasta się, potrzeba więcej przestrzeni. Stawianie dodatkowego obiektu może okazać się zbyt dużym wydatkiem – znacznie tańsze, szybsze i prostsze będzie rozbudowanie lub zmodyfikowanie już istniejącego. Demontaż hali pozwala z kolei przenieść ją w inne miejsce bądź sprzedać albo poddać recyklingowi w celu odzyskania poniesionych kosztów. W przypadku konstrukcji żelbetowych, których poszczególne elementy łączone są ze sobą na stałe, nie jest to możliwe.

Trwałość

Żywotność hal stalowych jest przez wielu fachowców szacowana na nawet kilkaset lat – warunkiem oczywiście jest odpowiednia konserwacja i bieżące usuwanie usterek. Pod tym względem znacząco przewyższają one hale żelbetowe, które już po kilkudziesięciu latach użytkowania mogą osiągnąć stan, w którym ich konserwacja staje się nieopłacalna.

Zagospodarowanie przestrzeni

Bardzo ważną cechą budowli przemysłowych jest wykorzystanie przestrzeni, na której się je stawia. Hale stalowe wypadają pod tym względem korzystniej, co spowodowane jest lekkością konstrukcji. Powoduje to, że konstrukcja nośna obiektu – w tym między innymi kolumny – nie musi być bardzo rozbudowana. Im mniejszą powierzchnię, zajmują elementy nośne, tym skuteczniej można wykorzystać dostępną powierzchnię.