15 maja 2020

Kategoria:
Inne

Hale stalowe a ekologia

Co wspólnego może mieć budowa hali stalowej z ekologią? Jak wiemy, ekologia to nauka badająca związki istniejące między organizmami żywymi a materią nieożywioną. Czy hala stalowa, sztuczny bądź co bądź twór, jakieś nowe trwałe związki z układami biologicznymi tworzy? Raczej nie. Jednakże ekologię powszechnie, choć błędnie utożsamia się z ochroną środowiska i tak ją będziemy w niniejszym artykule pojmowali, używając także zamiennie obu tych pojęć. Jak więc budowa hal stalowych wpływa na stan naszego naturalnego środowiska?

Wszystko jest rzeczą względną

Każda w zasadzie działalność współczesnego człowieka zakłóca stan naturalnej równowagi w przyrodzie i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, a dowodów na to niestety jest aż nadto wiele. Od postępu cywilizacyjnego jednak nie ma już odwrotu i jedyne co możemy teraz robić, to w maksymalnie dużym stopniu ograniczać negatywne skutki naszych działań, wybierając te rozwiązania, które dla przyrody niosą jak najmniej zagrożeń. Niestety jest to tylko i wyłącznie wybór pomiędzy mniejszym a większym złem.

Bardzo poważny wpływ na stan przyrody wywiera szeroko pojmowane budownictwo zarówno użytkowe, jak i przemysłowe. Co w tym właśnie kontekście można powiedzieć o stalowych halach? Rzecz możemy rozpatrywać jedynie w odniesieniu do innych budowli, pełniących podobne funkcje, lecz stawianych w odmiennych technologiach. O tym, jaki wpływ na sprawy ekologii może wywierać budowa hal stalowych, postanowiliśmy dowiedzieć się w firmie PROFIX z Krakowa.

Hala stalowa – budowla przyjazna dla środowiska naturalnego

Porównując dwie hale o tym samym przeznaczeniu i tej samej powierzchni użytkowej oraz objętości widzimy, że w stosunku do budowli żelbetowej czy murowanej na budowę hali stalowej przeznacza się o wiele mniej materiałów, mniej czasu oraz o wiele mniej pieniędzy. Poza tym hala stalowa ma następujące zalety:

  • jest bardzo lekka, w związku z tym nie wymaga potężnych fundamentów,
  • budowana jest z prefabrykatów i można ją postawić w nawet w kilkanaście tygodni, a przecież im krótszy czas budowy, tym mniejsze uciążliwości dla otoczenia,
  • bardzo łatwo można ją rozbudowywać, praktycznie bez żadnych strat materiałowych,
  • można ją łatwo zdemontować i przenieść w inne miejsce,
  • zbudowana jest z materiałów, które w przypadku jej rozbiórki można niemal w stu procentach poddać recyklingowi.

Biorąc pod uwagę powyższe, łatwo można wywnioskować, że budowa hali stalowej to w kontekście ekologii zdecydowanie lepszy wybór niż hala murowana bądź betonowa. Przecież im mniej zużyjemy materiałów na budowę, tym mniej ucierpi na tym środowisko. Plagą naszych czasów są sterty komunalnych i poprodukcyjnych śmieci zanieczyszczających nasze środowisko. W przypadku rozbiórki hali stalowej nie pozostaje po zbyt dużo gruzu, a wszystkie inne materiały mogą być ponownie wykorzystane.