wózek widłowy
14 marca 2016

Kategoria:
Inne

Główne zasady bezpieczeństwa obsługi wózka widłowego

Wózki jezdniowe podnośnikowe z napędem silnikowym, szerzej znane jako wózki widłowe, często są stosowane w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, w budownictwie, w halach magazynowych i wielu innych branżach. Służą głównie do bliskiego transportu, czyli przemieszczania ładunków znajdujących się najczęściej na paletach.

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Każdy przedsiębiorca, który chce zakupić lub wynająć wózek widłowy, np. z firmy IPZ, musi być obeznany ze wszystkimi zasadami bezpiecznej obsługi tego typu pojazdów. To on w pierwszej kolejności odpowiada za stan techniczny tego urządzenia oraz za wybór operatora, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Każda osoba wyznaczona do prowadzenia wózka jezdniowego musi mieć ukończony specjalistyczny kurs. Jej umiejętności muszą być potwierdzone dokumentem, wydanym przez odpowiedni organ, np. Urząd Dozoru Technicznego. Pracownik obsługujący wózek widłowy musi zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego oraz ze wszystkimi instrukcjami regulującymi transport wewnątrzzakładowy. W trakcie pracy przy użyciu wózka jezdniowego operator powinien mieć założoną kamizelkę odblaskową, kask oraz buty ochronne.

Jak bezpiecznie użytkować wózek widłowy?

Operator wózka widłowego powinien wykonywać swoją pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo nie tylko jemu, ale także wszystkim osobom znajdującym się w otoczeniu. Musi dbać o dobry stan techniczny używanego pojazdu i informować przełożonego o każdej usterce. Ważne jest, aby osoba prowadząca wózek jezdniowy korzystała z pasów bezpieczeństwa i cały czas zachowywała czujność. Przy śliskim podłożu należy podwoić uwagę, a przy przejeżdżaniu przez klatki schodowe i chodniki lepiej zwolnić i użyć klaksonu. Dzięki temu będzie można od razu zareagować na nagłą sytuację i uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Istotną kwestią jest prędkość, z jaką porusza się wózek. Zbyt duża szybkość lub gwałtowna zmiana kierunku jazdy może stworzyć zagrożenie wypadku lub uszkodzenia towaru. Operator wózka widłowego musi pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych pojazdów lub obiektów, dzięki czemu będzie miał wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie wyhamować. Nie należy jeździć także „na pamięć”. Nawet jeśli znamy wszystkie ciągi komunikacyjne w zakładzie, należy uważnie obserwować otoczenie i wychwytywać wszystkie zmiany w nim zachodzące.

Odpowiednie zabezpieczenie ładunku

Ważną kwestią dla bezpiecznego użytkowania wózka widłowego jest poprawne rozmieszczenie ładunku na widłach oraz jego zabezpieczenie. Załadowany wózek powinien mieć jak najniżej opuszczone widły, a ładunek nie powinien ograniczać pola widzenia operatora. Przy prowadzeniu załadowanego wózka należy szczególnie uważać w trakcie skręcania i zawracania. Należy pamiętać, aby nie przewozić na widłach wózka ludzi i nieodpowiednio przygotowanego ładunku. Na rampy trzeba wjeżdżać przodem, a wyjeżdżać tyłem. Ładunki specjalne należy przewozić z zachowaniem należytej ostrożności i z dużą dokładnością przeprowadzać każdy etap ich transportu.

Stosowanie się do zasad bezpiecznej obsługi wózka widłowego umożliwia obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożenia w postaci uszkodzenia ciała operatora lub innego pracownika oraz towaru. Przy zakupie wózka widłowego, np. z firmy IPZ, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i według niej użytkować wózek. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych usterek, które mogłyby zagrażać zdrowiu osoby obsługującej.