6 lutego 2019

Kategoria:
Inne

Geodezyjna obsługa inwestycji. Co wchodzi w jej zakres?

W zakres geodezyjnej obsługi inwestycji wchodzi ogół czynności geodezyjnych, które wykonuje się w trakcie realizacji wszelkich inwestycji budowlanych, budownictwa przemysłowego, budownictwa ogólnego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych. Są to czynności dotyczące wstępnej analizy projektu, pomiary terenu, formalności prawne, a także kontrola poszczególnych etapów.

Zanim rozpocznie się budowa

Obsługa geodezyjna jest potrzebna niemal na każdym etapie większości prac budowlanych. Jej zakres zaczyna się od wytyczenia miejsca inwestycji na danym terenie. Podstawą jest zapewnienie obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a także określonej wcześniej lokalizacji względem obiektów istniejących w bliskim sąsiedztwie. Dotyczy to także granic działek. Jak tłumaczy specjalista z gdyńskiego biura geodezyjnego Geonet:

Praca geodety skupia się na zamarkowaniu osi konstrukcyjnych budowli, punktów załamania przebiegu sieci uzbrojenia terenu czy stabilizacji punktów osnowy realizacyjnej.

Szczególnie ważne są pomiary odkształceń terenu, na których ma rozpocząć się budowa.

Formalności prawne i kontrola

Geodeta jest także niezbędny przy załatwianiu formalności prawnych inwestycji. Musi przygotować niezbędne dokumenty oraz mapy potrzebne władzom danej gminy do zaakceptowania danego projektu. Opis czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy. Potwierdza się go podpisem uprawnionego geodety. Obsługa geodezyjna obejmuje także kontrolę poszczególnych prac, które nie mogą mijać się z założonym planem. Podczas eksploatacji budynku geodeta sprawdza, czy nigdzie nie doszło do ewentualnych odkształceń. Zaniedbanie inspekcji może bowiem doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zakończenie każdej inwestycji, która wymagała pozwolenia na budowę, kończy się sporządzeniem mapy inwentaryzacji powykonawczej. Dokument ten poświadcza ujawnienie danych określających położenie i kształt nowego obiektu w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Inwentaryzację powykonawczą geodeta może wykonać w sposób bezpośredni tuż przed zasypaniem obiektów, lub w sposób pośredni w sytuacjach, gdy większość obiektów poziemnych jest już zasypana. W takich sytuacjach niezbędne jest wykorzystanie aparatury elektronicznej. Mapa z inwentaryzacji podwykonawczej jest również jednym z podstawowych elementów, które są potrzebne w procesie starania się o pozwolenie na użytkowanie.