26 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Gdzie można stosować balustrady?

Problem umieszczania balustrad jest ściśle regulowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gdzie należy stosować balustrady i jakie wymogi powinny spełniać? Przekonajmy się, w jakich miejscach potrzebujemy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Tutaj balustrady są konieczne!

Są miejsca, w których balustrady są konieczne. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, balustradą powinny być zabezpieczone:

  • schody,
  • pochylnie,
  • portfenetry,
  • balkony,
  • loggie.

Wysokość i wypełnienie pionowych płaszczyzn balustrad ma uniemożliwiać wypadnięcie osób. Jeżeli decydujemy się na balustrady ze szkła, szklane elementy muszą mieć podwyższoną wytrzymałość na uderzenia, a w razie stłuczenia rozpadać się na drobne, nieostre odłamki – dodaje nasz ekspert z firmy Metalmix w Bełchatowie.

Minimalna wysokość balustrady

Jakiej wysokości balustrada daje solidne wsparcie i chroni przed upadkiem z wysokości? Poznajmy normy, które dotyczą minimalnej wysokości balustrady.
Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury:

  • w budynkach jednorodzinnych i wnętrzach mieszkań wielopoziomowych minimalna wysokość balustrady wynosi 0,9 metra,
  • w budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej minimalna wysokość balustrady wynosi 1,1 metra,
  • w budynkach innego typu minimalna wysokość balustrady wynosi 1,1 metra.

Pozostałe zalecenia dotyczące balustrad

W budynkach, w których będą zbiorowo przebywać dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny być wykonany w sposób uniemożliwiający wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Jeżeli balustrady montuje się w celu ruchu osób niepełnosprawnych, potrzebne są obustronne poręcze, które będą umieszczone na wysokości 0,75 metra i 0,9 metra od płaszczyzny ruchu. Poręcze wykonywane przy schodach i pochylniach mają być oddalone od ścian o co najmniej 0,5 metra. Przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed początkiem i za końcem poręczy, należy przedłużyć ją o 0,3 metra i zakończyć poręcz w sposób, który będzie umożliwiać bezpieczne użytkowanie.
Należy również zaznaczyć, że balustrady służące oddzielaniu różnych poziomów np. w halach sportowych, teatrach i kinach mają zapewniać ochronę również w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do wysokości 0,7 metra, jeżeli zostanie uzupełniona górną częścią poziomą o szerokości, która daje łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 metra.

Gdzie złożyć zamówienie na balustradę?

Produkcją balustrad zajmują się firmy wykonujące balustrady na zamówienie, dostosowujące każdy projekt do indywidualnych potrzeb klienta. Balustrady są najczęściej produkowane ze stali nierdzewnej, stali węglowej, szkła i drewna. Pasują zarówno do klasycznych wnętrz, jak i obiektów wykonanych w nowoczesnym stylu.