Język francuski
12 listopada 2020

Kategoria:
Inne

Francuski jako język dyplomacji

Język francuski wielu osobom kojarzy się z elegancją, kulturą i osobistościami pochodzącymi z wyższych sfer. Przez lata był on wykorzystywany podczas wielu oficjalnych spotkań, dlatego został uznany za język dyplomacji. Pojawiał się niezwykle często również w wypowiedziach poetów, malarzy i osób wykształconych. Dlaczego francuski stał się tak popularny i jak wyglądała jego historia?

Francuski, czyli język międzynarodowy

Popularność języka francuskiego ma korzenie już w średniowieczu, a z dekady na dekadę rosła coraz bardziej. Jej największy rozkwit przypadł na okres rewolucji francuskiej, w trakcie której dążyło się do ujednolicenia dialektów wykorzystywanych na terenie Francji. W XVIII wieku francuski stał się swego rodzaju odpowiednikiem współczesnego języka angielskiego. Pozwalał on bowiem swobodnie porozumiewać się z osobami wykształconymi w niemal każdym europejskim państwie oraz na terenach podlegających imperium.

Po francusku mówili wszyscy – politycy, poeci, malarze, władcy europejskich potęg, dyplomaci i szlachcice. Język ten rozpowszechnił się również w Polsce, co jeszcze niedawno można było zauważyć w często wykorzystywanych zwrotach, takich jak ,,par excellence” (w całym tego słowa znaczeniu). Z tego powodu kursy francuskiego w dalszym ciągu są uważane za sposobność do zdobycia umiejętności pozwalających na odnalezienie się w europejskiej kulturze.

Dlaczego francuski stał się językiem dyplomacji?

Powodów tak dużej popularności języka francuskiego w wyższych sferach może być kilka. Przede wszystkim wywodzi się on z łaciny, której znajomość niegdyś była domeną osób wykształconych. Francuski stał się także językiem dworu brytyjskiego, co znacznie wpłynęło na jego powszechność wśród arystokracji w całej Europie. W naszym kraju był to język elit, który przewijał się także podczas rozmów prowadzonych po polsku. Francuskie sentencje cieszyły się ogromną popularnością, a ich przykłady można znaleźć w wielu dziełach z okresu oświecenia.

Francuski jest bardzo szlachetnym językiem także ze względu na swoje brzmienie. Dźwięczne głoski kojarzone z elegancją podbijały serca kolejnych artystów, rozpowszechniając się coraz bardziej. Obecnie w tym języku można porozumieć się nie tylko we Francji, lecz także w dużej części Afryki i niektórych państwach europejskich. Bez względu na upływ czasu, znajomość języka francuskiego w dalszym ciągu robi ogromne wrażenie, dlatego warto się go uczyć.

Dorosłe osoby również mogą rozpocząć naukę języka francuskiego korzystając z oferty takich miejsc, jak szkoła Language Pro-Expert w Czechowicach-Dziedzicach. Nowa wiedza i umiejętności to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz możliwość nawiązywania kontaktów na całym świecie. Dzisiaj język francuski nie jest już używany przez elity, ale w dalszym ciągu robi wrażenie i fascynuje osoby, które chcą stale poszerzać swoje horyzonty.