filtry-hydrauliczne
30 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Filtry hydrauliczne. Przegląd rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej

Głównym zadaniem filtrów w układach hydraulicznych jest ochrona poszczególnych elementów układów przed wszelkimi zanieczyszczeniami, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych właściwości eksploatacyjnych cieczy roboczej. Dzięki filtrom, ciecz posiada odpowiednie parametry fizykochemiczne, a zanieczyszczenia i produkty starzenia są oddzielane od jej strumienia. Z jakimi typami filtrów hydraulicznych możemy się zetknąć?

Filtry ssawne i powrotne

Filtry ssawne – jak sama nazwa dobrze wskazuje – są usytuowane na przewodzie ssawnym. Odpowiadają za ochronę wszystkich elementów układu hydraulicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pompy. Możemy wyróżnić filtry ssawne bez obudowy i z obudową (umieszczone poza zbiornikiem). Skuteczność pracy filtrów zależy od sprawności przepływu oraz oporów początkowych (im mniejsze opory, tym lepiej). Ważne, aby zawór zwrotny zapobiegał wyciekowi oleju. Błędem jest umieszczanie filtra bezpośrednio przed pompą – takie działanie może doprowadzić do wytworzenia się niepożądanego zjawiska podciśnienia.

W przypadku filtrów powrotnych, mamy do czynienia z elementami oczyszczającymi ciecz roboczą z zanieczyszczeń stałych. Z tego względu, filtry te znajdują użytek we wszystkich konstrukcjach układów hydraulicznych. Są ostatnim elementem obwodu hydraulicznego, toteż blokują zanieczyszczenia tuż przed zbiornikiem. Ich montaż odbywa się liniowo bądź też w górnej części zbiornika. Materiał wykonania elementu filtracyjnego może się różnić. Z reguły stanowi go splisowana siatka, papier bądź ewentualnie włóknina z włókien szklanych.

Filtry wysokociśnieniowe i zlewowe

Filtry wysokociśnieniowe są wykorzystywane głównie w agregatach hydraulicznych, maszynach przeznaczonych do prac budowlanych i rolniczych. Ich podstawowym zadaniem jest łączenie linii wysokiego ciśnienia w układzie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony poszczególnych elementów układu. Wkłady filtracyjne filtrów wysokociśnieniowych z reguły są wykonywane z włókna szklanego, zaś głowicę i korpus produkuje się ze stali nierdzewnej.

W układach hydraulicznych występują również tak zwane filtry zlewowe. Elementy tego typu są bardzo przydatne. Zazwyczaj umieszcza się je na zakończeniu zbiornika bądź też w układzie zbiorników – wszędzie tam, gdzie wymagane jest dodatkowe oczyszczenie cieczy. Są to filtry typu niskociśnieniowego, charakteryzujące się bardzo dużą dokładnością filtracji.

Filtry ochronne i robocze

Wymienione wyżej rodzaje filtrów nie wyczerpują tematu. Przeglądając oferty producentów filtrów hydraulicznych dla przemysłu, takich jak chociażby znana firma Proton Filters, łatwo dojdziemy do wniosku, że elementy te można podzielić ze względu na sprawowaną funkcję – na filtry ochronne i robocze. Głównym zadaniem filtrów ochronnych jest ochranianie wrażliwych części instalacji przez zanieczyszczeniem cieczy, wynikającym np. z awarii silnika czy też pompy. Filtry robocze odpowiadają natomiast za utrzymanie wymaganej klasy czystości cieczy roboczej w obrębie całej instalacji. Więcej informacji o filtrach, wraz z przykładowymi rozwiązaniami z zakresu hydrauliki siłowej, można znaleźć na stronie firmy Proton Filters.